Omvorming R4WO - deelzone Sint-Kruis-Winkel/Oostakker – start werken in 2024

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De R4WO zijn twee belangrijke verkeersaders voor de Gentse regio. Beide wegen zijn onvoldoende uitgerust voor de functie die ze moeten vervullen. Met het project R4WO vormt de Vlaamse overheid het westelijke en oostelijke stuk van de R4 om tot primaire wegen. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van het Project Ring 4 West en Oost (R4WO) deelzone Sint-Kruis-Winkel/Oostakker.

De Roo vernam van de minister dat de timing van de knooppunten ter omvorming van de R4 Oost in de deelzone Sint-Kruis-Winkel en Oostakker samenhangt met de timing van de rest van de knopen van project R4WO. De start van de werken is op heden niet gekend doordat eerst de verplaatsingswerken voor de nutsleidingen van de nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd zijn. Pas daarna kan gestart worden met de hoofdwerken voor R4WO. In de offerte voorziet het aannemersconsortium BRAVO4 een bouwtermijn van 5,5 jaar voor de volledige omvorming. De start der werken wordt in huidige planning voorzien in 2024 maar er dient nog verdere afstemming plaats te vinden met de planning van de nutsmaatschappijen. 

De planning voor de verschillende knopen is terug te vinden op de projectwebsite onder https://r4wo.be/planning-proces. Hierop kan men zowel voor R4 West als Oost de opeenvolging van knopen visueel terugvinden vanaf de start der werken. 

In 2023 zullen volgende werken uitgevoerd worden: het terrein zal bouwrijp gemaakt worden voor de uitvoering van de gestuurde boringen voor de start van de werken voor de nutsmaatschappije. Er zal verder milieuhygiënisch onderzoek uitgevoerd worden en twee woningen zullen afgebroken worden.

De aanvang der werken voor de eigenlijke omvorming van R4WO zal volgens huidige inzichten pas in de loop van 2024 van start gaan.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.