Stijn is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Stijn is ingenieur van opleiding en ging met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op.

Stijn is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor cd&v in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen. Hij wil zorgen voor een sterke link tussen stad Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar hij wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.

Stijn is in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie, van de onderzoekscommissie PFOS-PFAS en van de commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan. Hij is plaatsvervangend lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie en voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie.

Sinds april 2022 zetelt Stijn De Roo eveneens in de Senaat, waar hij zijn partijgenote opvolgde als deelstaatsenator.