Realisatie hangbrug fietsers Knesselarebrug Aalter: bal in het kamp Oost-Vlaamse provinciebestuur

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

“Het initiatief en de timing voor de realisatie van de hangbrug voor fietsers onder de Knesselarebrug in Aalter worden bepaald door de Provincie Oost-Vlaanderen,” antwoordde minister Lydia Peeters (Open Vld) op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de stand van zaken van de plannen voor de hangbrug.

De Vlaamse Waterweg nv (DVW) heeft opmetingen gedaan waaruit bleek dat er aan één oever een onderdoorgang kan voorzien worden onder de Knesselarebrug. Het principieel-technisch akkoord voor één onderdoorgang onder de Knesselarebrug kwam tot stand in het voorjaar van 2021. Er zijn nog geen verdere plannen gemaakt.

DVW laat het verder initiatief aan de Provincie Oost-Vlaanderen in het kader van de realisatie van de fietssnelwegen.

Het deeltraject van de fietssnelweg F6 tussen Patersveld en de grens met West-Vlaanderen (1,8 km) werd begin 2023 afgewerkt en is intussen in gebruik. In afwachting van een onderdoorgang van de Knesselarebrug, werd een correct uitgevoerde kruispuntregeling op maaiveldniveau voorzien ter hoogte van de kruising met de Maria-Aalterseweg.

Wat de financiering betreft, stelt de minister, dat daarover nog geen formele afspraken werden gemaakt en dat - met de huidige technische inzichten - de realisatie van de onderdoorgang ruw geraamd wordt op 600.000 euro.

De provincie Oost-Vlaanderen zit een formeel periodiek overleg voor omtrent fietsinvesteringen in de provincie, waaraan ook het Agentschap Wegen en Verkeer (DVW) en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken deelnemen. Dit project staat op de agenda van dit overleg

Stijn De Roo: “In het voorjaar van 2021 kwam er een principieel-technisch akkoord tot stand - na de voorbereiding vanuit het gemeentebestuur van Aalter en de Vlaamse Waterweg.

Er ligt een sterk dossier voor, maar toch is het wachten op het initiatief van de bevoegde gedeputeerde vooraleer de hangbrug voor fietsers onder de Knesselarebrug kan gerealiseerd worden. Ook over de financiering dienen nog belangrijke knopen te worden doorgehakt."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.