Resultaten van de studie voor optimalisatie van de zuidelijke havenweg in Gent verwacht in 2026

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de studie voor de optimalisatie van de zuidelijke havenweg N424-N456, waarvoor in het Geïntegreerd investeringsprogramma 2024 80.000 op het reservebudget is voorzien.

De minister liet aan De Roo weten dat in de studie de haalbaarheid en de impact zullen worden onderzocht van de scenario’s voor de optimalisatie van de huidige havenweg van Gent, via de N424 John F. Kennedylaan en de N456 Vliegtuiglaan en Port Arthurlaan, alsook voor de aansluiting met de N424 Afrikalaan. Dat zal gebeuren via ruimtelijk ontwerpend onderzoek. Er zal onderzocht worden hoe de kruisingen van de weg- en spoorinfrastructuur ongelijkvloers kunnen worden gemaakt, hoe er veilige voetgangers- en fietsinfrastructuur kan worden voorzien, en hoe de publieke ruimte kwalitatief kan worden ingericht. Twee mogelijke scenario’s zijn alvast het omhoog brengen van de spoorweginfrastructuur, en het omhoog brengen van de wegeninfrastructuur.

Bij de studie zijn de Vlaamse overheid, Infrabel, de provincie Oost-Vlaanderen, de stad Gent en het havenbedrijf North Sea Port betrokken. Zij treden ook op als medefinanciers. Het projectbureau van de Gentse Kanaalzone treedt op als opdrachtgever voor de studie.

De studie zal in de loop van 2024 worden aanbesteed, en zal mee begeleid worden door de verschillende partners. Na afloop van de studie zal blijken welke verdere planprocessen en stappen nodig zijn. De resultaten worden verwacht in 2026.

Stijn De Roo: “Een belangrijke studie waarvan de resultaten hopelijk zullen leiden naar een vlottere bereikbaarheid van de bedrijven, naar ontlasting van verkeer voor de wijk Muide – Meulestede en niet in het minst naar meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.”

Copyright afbeelding: stad Gent

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.