Pagina's met de tag "Architectuur"

Oproep Stadsbouwmeester voor intensere dialoog rond architectuur

Op 19 februari 2021 legde de Stadsbouwmeester een evaluatierapport over de eerste drie werkingsjaren van de Kwaliteitskamer voor aan het stadsbestuur. De Kwaliteitskamer adviseert onze stad over de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van lopende bouw- en ontwerpdossiers.

Gent Europese Jongerenhoofdstad - tijdelijke constructies student-architecten

Tijdens een bevraging in het voorjaar van 2023 over de kwaliteit van de Gentse leefomgeving gaven zo'n vijftig jongeren hun mening. Vragen als waar ze graag komen in onze stad, welke plekken ze mijden en welke verbeteringen mogelijk zijn kwamen aan bod.