Pagina's met de tag "Brussel"

Natuurbeheerplannen worden transparanter - wetgevend kader krijgt vorm

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de stand van zaken van de wetswijziging, die aldus de minister in haar antwoord op zijn vraag in de commissie Leefmilieu van oktober 2023 , op korte termijn zou worden voorbereid zodat de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen op drie de wijzen moet worden bekendgemaakt.

Geluidsoverlast Oost-Vlaamse autosnelwegen – aanvragen geluidsschermen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de maatregelen die door het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden genomen om geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer, te verminderen.

De aanpak van de toename van de tijgermug blijft een uitdaging!

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) – samen met twee collega’s – bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de opmars van de tijgermug in Vlaanderen de afgelopen jaren.

Drongen – Resultaten streefbeeldstudie N466 Deinsesteenweg in 2026 verwacht

De N466 doorkruist op het traject tussen de R4 en de E40 de woonwijken en het centrum van Drongen. De gewestweg is eveneens een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. Het downsizen van de N466 is een vraag die al langer leeft bij buurtbewoners en actiegroepen, waarbij de weg niet langer als primaire weg (hoofdweg) wordt aangeduid en niet als hoofdvrachtroute.

Gent – heraanleg N9 ten vroegste in 2027 van start!

Vlaams volksvertegenwoordige Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eersdere schriftelijke vragen – naar de stand van zaken van de oplossingen op korte termijn voor de gevaarlijke fietsbrug Westerringspoor, het ‘blauw brugje’, gezien de heraanleg van de N9 op de gevaarlijke baan wordt geschoven.

Het Sigmaproject Zeeschelde Gentbrugge Melle vordert traag maar gestaag

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering voor het inrichten van de Zeeschelde, zone Gentbrugge – Melle waarvoor in het ontwerp geïntegreerd investeringsprogramma 2024 3.250.000 euro budget en 325.000 euro fietsbudget wordt voorzien.

Een definitieve oplossing voor het E17-brokkelviaduct in Gentbrugge is nodig!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters over het E17-viaduct in Gentbrugge en de stand van zaken van de brokstukken die van het “brokkelviaduct” naar beneden kwamen.

Aan de innovatietop blijven, is en blijft de Vlaamse ambitie!

Om hun eigen adviezen over een transformatiegericht innovatiebeleid te onderbouwen, onderzochten de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en de Nederlandse Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) in een gezamenlijke landenstudie hoe dit beleid vorm krijgt in Zweden, Zwitserland en Oostenrijk.

Vernieuwing brug op de N9 over Afleidingskanaal van de Leie tussen Eeklo en Maldegem zal eind 2025 afgerond zijn

Vlaams volkvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de plannen voor de vernieuwing van de brug over het afleidingskanaal van de Leie, waarvoor in het ontwerp geïntegreerd investeringsprogramma 2024 5.800.000 euro is voorzien.

Fietstunnel Raverschootstraat Eeklo – eerste fase start begin 2025

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering voor de aanleg van de fietstunnel (fase 1) Raverschootstraat in Eeklo waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 7.000.000 euro budget is voorzien.