Pagina's met de tag "Deelgemeente"

Publiek sanitair in de deelgemeentes: stand van zaken

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom maakt het voorzien van voldoende kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair deel uit van de publieke dienstverlening. Gent telt op heden 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.

Renovatie kasteel Borluut - Sint-Denijs-Westrem

Kasteel Borluut in de Kleine Gentstraat in Sint-Denijs-Westrem is sinds mei 2018 in gebruik door vzw Dekenij Borluut via een ‘bezetting ter brede’. Feitelijke verenigingen, andere organisaties en particulieren kunnen het kasteel gebruiken na reservatie.

Autodeelaanbod in de Gentse deelgemeenten

In februari 2023 keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goed voor een proefproject ter introductie van autodelen in de rand van Gent voor de periode 2023-2025. Alle erkende autodeelorganisaties konden in maart 2023 en/of kunnen in maart 2024 een subsidieaanvraag indien voor 1 werkingsjaar, dat start op 1 juli.

Proefproject extra openingsuren voor Gentse wijkbibliotheken

De wijkbibliotheken vaker én langer openstellen, dat is de doelstelling van de stad Gent. Vanaf begin november start een proefproject in de wijkbibliotheek van de Watersportbaan, waar Gentenaars tot 22.00 uur in de bibliotheek terecht zullen kunnen. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) opvroeg in de gemeenteraad bij schepen Sami Souguir (Open VLD).

Invulling braakliggend terrein Neptunussite - stand van zaken

In 2021 werd het Neptunuszwembad gesloopt en ontmanteld. Het was de bedoeling om de site nog deze legislatuur te voorzien van een nieuw binnenzwembad, een parking, een wijkpark, enz. Een juridische procedure veroorzaakte echter uitstel.

Verkeersveiligheid dorpscentrum Sint-Denijs-Westrem

Het dorpscentrum van Sint-Denijs-Westrem is een belangrijke ontmoetingsplek voor jong en oud. Er zijn in de buurt verschillende winkels, een jeugdbeweging, de kerk, het kerkhof en de bibliotheek. Vlakbij het Gemeenteplein en iets verder aan de Loofblommestraat/Kerkdreef liggen ook twee scholen.

Fiets- en wandelpad langs tramsporen Wondelgem

De stad Gent plant een fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Frans Louwersstraat en de Vinkeslagstraat langsheen de tramsporen in Wondelgem. De nieuw aan te leggen verbinding moet dienen als een veiliger alternatief voor de Vroonstallestraat.

Ook in onze deelgemeentes nood aan voldoende kwalitatief parkmeubilair

Eind vorige maand konden we lezen dat onze stad zijn parken terug zomerklaar maakt. Er komen opnieuw losse, groene parkstoelen in het Koning Albertpark en het Coyendanspark en ook de roze picknickbanken komen terug, verspreid over nog meer groenzones.

Geen geknipte Bosstraat voor cd&v Gent

De stad Gent heeft een aanvraag ontvangen van Natuurpunt om de Bosstraat in Drongen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in de zomervakantie. Dat blijkt uit informatie die gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). Samen met provincieraadslid Filip Van Laecke (cd&v), maakt De Roo zich zorgen. Volgens hen zal de afsluiting de buurt onnodig belasten en voor ongewenst verkeer zorgen in de Gavergrachtstraat en de smalle Heiebreestraat.

Werken Meulestedebrug en Evergemsesteenweg Wondelgem – Impact openbaar vervoer

De aanhoudende gebrekkige doorstroming van ondermeer de Lijnbussen (52-53-54-55-57-58) in de omgeving van de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg ten gevolge van de werken was aanleiding voor Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) om bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) te informeren naar de rol van het AWV in de afwikkeling van het openbaar vervoer en de standpunten dienaangaande van het AWV.