Pagina's met de tag "Digitalisering"

Wegproblemen melden via Mijn Burgerprofiel

Gent trekt resoluut de kaart van Mijn Burgerprofiel en heeft de ambitie om voor een maximale Gentse inhoud te zorgen in deze overkoepelende applicatie. Doelstelling is ervoor te zorgen dat Gentenaars niet telkens een andere applicatie moeten downloaden of zich meermaals moeten registreren. In dat opzicht wordt bijvoorbeeld het "MijnGent"- profiel afgebouwd.

Vlaamse overheid zet verder in op betere data-uitwisseling

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister-president Jan Jambon over het nieuwe advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) dat werd uitgebracht op 25 oktober 2023, ‘Werk maken van interoperabiliteit voor een digitale overheid en economie’.

Eerste digitale kiesbrief in 2024

In 2024 zullen de inwoners van 38 gemeenten naast de papieren kiesbrief voor de Vlaamse, Federale en Europese verkiezingen op 9 juni ook een digitaal duplicaat ontvangen in Mijn Burgerprofiel.

Het milieuklachtenmeldpunt wordt geëvalueerd en hopelijk verder gedigitaliseerd

In de commissie Leefmilieu van 30 mei 2023 ondervroeg ik bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA)  over tijdelijke hinder bij vervanging van industriële installaties en dit naar aanleiding van het tijdelijk uit dienst zijn van de bestaande cokesgasontzwavelingsinstallatie van ArcelorMittal in Gent door de bouw van een nieuwe back-upinstallatie.

Kijkcijfers voor Gentse gemeenteraden blijven laag

Begin 2018 voerde de stad de live streaming van de gemeenteraad in. Op deze manier krijgt iedereen de kans geeft om de gemeenteraad en het besluitvormingsproces live te volgen zonder in het stadhuis aanwezig te moeten zijn.

Athumi werpt eerste vruchten af!

Op de vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de resultaten van het vastgoedinformatieplatform waarop Athumi – het Vlaamse Datanutsbedrijf - onder andere inzet, antwoordde minister-president Jan Jambon (N-VA) dat het Vastgoedinformatieplatform een centraal gegevensdelingsplatform is waarbij er een nieuwe informatiesnelweg aangelegd wordt in het vastgoeddomein. Het brengt baten mee voor alle betrokken partners. 

Voorlopig nog geen met MyData vergelijkbaar Vlaams initiatief

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) vroeg minister-president Jan Jambon of hij een vergelijkbaar Vlaams initiatief plant, in navolging van het federaal initatief MyData.

Digitalisering van de Vlaamse scholen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister van Onderwijs Ben Weyts over de digitalisering van scholen en dit naar aanleiding van een artikel dat verscheen in De Morgen van 9 mei 2023 met als titel “Deal met Telenet moet scholen versneld laten digitaliseren”.

AI-beleid moet verder gezet worden i.f.v. implementatie bedrijven

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de resultaten van de tweede Al-barometer.

Nood aan meer aandacht voor informatie- en cyberveiligheid

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo vroeg tijdens de plenaire vergadering van 7 juni 2023 meer aandacht voor informatie- en cyberveiligheid na een nieuw datalek bij een aantal grote bedrijven en kennisinstellingen. Het volledige fragment kan je hier (her)bekijken.