Pagina's met de tag "Drongen"

Drongen – Resultaten streefbeeldstudie N466 Deinsesteenweg in 2026 verwacht

De N466 doorkruist op het traject tussen de R4 en de E40 de woonwijken en het centrum van Drongen. De gewestweg is eveneens een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. Het downsizen van de N466 is een vraag die al langer leeft bij buurtbewoners en actiegroepen, waarbij de weg niet langer als primaire weg (hoofdweg) wordt aangeduid en niet als hoofdvrachtroute.

Toekomst jeugdhuis Chez Choseken - Drongen

Op 11 november maakte Jeugdhuis Chez Choseken bekend haar werking stop te zetten. Eind dit jaar wordt de vzw ontbonden en sluit het jeugdhuis haar deuren. Dit spijtige nieuws komt er amper twee jaar na de feestelijke heropening, waarbij meer dan tien jeugdverenigingen present tekenden.

Heraanleg Antoon Catriestraat en Boskeetstraat Drongen: start van werken met een jaar uitgesteld

“Aangezien de timing voor het indienen van de vergunningsaanvraag met 1 jaar opschuift als gevolg van de onteigeningsproblematiek, is dat ook het geval voor de start der werken. Dit zal ten vroegste 2026 zijn,” antwoordde bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) die hij stelde in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen over de heraanleg van de Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat in Drongen.

Toegankelijkheid domein en Landgoed De Campagne

Het Landgoed De Campagne is een stadsgebouw in Luchteren waar verenigingen terecht kunnen. De zalen worden veelvuldig gebruikt door ouderen en minder mobiele mensen.

Bezorgd om de nieuwe maatregelen in de Gijzelstraat, Noordgijzelstraat, Heiebreestraat - Drongen

Het college besliste om nieuwe verkeersmaatregelen door te voeren in de Gijzelstraat, de Noordgijzelstraat en de Heiebreestraat in Drongen-Luchteren.

Geen geknipte Bosstraat voor cd&v Gent

De stad Gent heeft een aanvraag ontvangen van Natuurpunt om de Bosstraat in Drongen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer in de zomervakantie. Dat blijkt uit informatie die gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen). Samen met provincieraadslid Filip Van Laecke (cd&v), maakt De Roo zich zorgen. Volgens hen zal de afsluiting de buurt onnodig belasten en voor ongewenst verkeer zorgen in de Gavergrachtstraat en de smalle Heiebreestraat.

N466 – Deinsesteenweg niet langer hoofdvrachtroute

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) – in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vraag – naar de impact van de verkeersindeling tussen R4 en E40 op de leefkwaliteit in Drongen. Als Gents fractievoorzitter bevroeg hij ook bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) over deze materie.

Invoering belbus Luchteren verloopt stroef

De Lijn besliste om vanaf januari een aantal bushaltes in Drongen-Luchteren (Gent) niet meer te bedienen. De minister gaf in het antwoord op een vorige parlementaire vraag aan dat enkele haltes via de belbus zouden bediend worden. Inwoners ondervonden echter problemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg daarom bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) over de problemen bij het boeken van ritten aan de haltes van de Rozenlaan, Luchterenstraat, Boskeetstraat, Beekstraat, Kerkhof en Rode Hoedestraat via de belbuscentrale.

Complex E40-N466 Drongen: vernieuwing laatste van vier bruggen moet starten in najaar 2025

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) in meerdere schriftelijke vragen naar de timing van de herbouw van vier bruggen aan het Complex E40-N466 Drongen.

Werken nieuwe Goedingebrug over de Leie in Drongen wellicht in najaar 2025 van start!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering van 1.250.000 euro in het GIP 2023 voor een studie voor de vervanging van de Goedingebrug over de Leie in Drongen.