Pagina's met de tag "Fraude"

79 feiten van domiciliefraude vastgesteld tussen 2019 en 2024

Wie verhuist dient zijn nieuwe adres aan te geven bij de dienst Burgerzaken. Daarna controleert een wijkagent of die persoon op het aangegeven adres wel degelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het domicilieadres heeft immers heel wat belangrijke gevolgen, bijvoorbeeld inzake belastingen en sociale rechten.