Pagina's met de tag "Gent"

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.

79 feiten van domiciliefraude vastgesteld tussen 2019 en 2024

Wie verhuist dient zijn nieuwe adres aan te geven bij de dienst Burgerzaken. Daarna controleert een wijkagent of die persoon op het aangegeven adres wel degelijk zijn hoofdverblijfplaats heeft. Het domicilieadres heeft immers heel wat belangrijke gevolgen, bijvoorbeeld inzake belastingen en sociale rechten.

Vrijwilligers helpen Archief Gent met digitalisering

In het scanatelier van Archief Gent werden recent twee moderne boekscanners in gebruik genomen. Er kan nu sneller worden gescand, en het is nu ook mogelijk om oudere, kwetsbare boeken te digitaliseren. Het boek hoeft immers niet volledig open en kan dus niet beschadigd raken.

Opwaarderen buslijn 681 noodzakelijk voor Mariakerke en Drongen-Luchteren

In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de lus Mariakerke Post - Driesdreef, op de route van de voormalige lijn 9, niet meer bediend door het reguliere openbaar vervoer. Daarnaast werd de vroegere lijn 18 reeds in januari 2023 aangepast, waardoor de wijken langs de Mariakerksesteenweg en de Beekstraat niet meer bediend werden. Het wegvallen van het openbaar vervoer heeft een grote impact op de betrokken wijken, des te meer omdat er naast bewoning ook heel wat (sociale) organisaties en voorzieningen aanwezig zijn.

Nood aan betere voetpaden in Gent en alle deelgemeenten

De staat van de Gentse voetpaden is op vele plaatsen ondermaats. Gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) vroeg daarom bij de bevoegde schepen Filip Watteeuw (Groen) naar de realisaties uit 2023.

Oplossing in de maak voor kapotgereden Molenstraat - Wondelgem

Sinds de invoering van het nieuwe busnet van De Lijn lopen de buslijnen 9a, 9b en 5a via de smalle Molenstraat in Wondelgem. De funderingen onder het recent herstelde wegdek zijn hierop niet voorzien, waardoor de huizen daveren en de weg verdere beschadigingen oploopt. Fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) pleitte in de gemeenteraadscommissie voor een oplossing bij bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen).

Noodzaak tot betere busverbinding Scandinaviëstraat - Dampoort

In de Scandinaviëstraat wonen zo'n 700 mensen die zich, door gebrek aan dienstverlening en winkels binnen hun geïsoleerde wijk, noodzakelijkerwijze dienen te verplaatsen naar de Dampoort.µ

De rechtstreekse busverbinding naar de Dampoort is door het nieuwe vervoersplan van De Lijn   afgeschaft, waardoor vele inwoners moeilijkheden ondervinden om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer. Zij vragen dan ook om de rechtstreekse verbinding met de Dampoort opnieuw in te voeren.

Herinrichting rotonde Halewijnstraat – Baarleveldestraat in Drongen

In de Kloosterstraat in Drongen bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuwe brug over de E40. De Kloosterstraatbrug wordt voorzien van een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De brug wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Halewijnstationstraat en Baarleveldestraat. De huidige rotonde wordt heringericht zodat fietsers richting Halewijnkouter en Landegem kunnen doorrijden zonder gemotoriseerd verkeer te kruisen. Bestuurders kunnen niet meer via de Halewijnstationstraat richting de Kloosterstraat en de Deinsesteenweg rijden. In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag van 7 februari 2024 meldde de schepen dat de boordstenen in de bocht verlaagd worden om twee redenen: de toegankelijkheid voor fietsers van en tot het vrijliggend fietspad en het faciliteren van de toegankelijkheid van de hulpdiensten, die de doorsteek kunnen nemen in alle richtingen. Bepaalde verkeersstromen zijn dus ondanks de filter wel nog nodig en wenselijk.