Pagina's met de tag "Gent"

Gentenaar blijft de weg vinden naar wijkbibliotheken

De wijkbibliotheken blijven een succes. Vooral in de vestigingen van Wondelgem en aan de Watersportbaan blijft het aantal ontleningen stijgen in vergelijking met de periode vóór corona. Dat blijkt uit een vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) aan schepen Sami Souguir (Open Vld).

Vier op tien buitenlandse bestuurders betaalt parkeerboete niet

In 2023 werden in Gent 17.062 parkeerboetes uitgeschreven voor wagens met buitenlands kenteken, goed voor een totaal van 852.520 euro. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Opvallend: vier op tien bestuurders legden de boete naast zich neer.

Aantal straatbomen groeit verder in Gent

Tussen 2017 en 2024 zijn er in Gent 2.755 nieuwe straatbomen aangeplant. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit). Hiermee telt de Stad Gent in totaal 35.332 straatbomen.

De 3-30-300 regel voor groen in Gent

Gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) over de nieuwe Vlaamse Groennormen in Gent.

Gentse Draken enorme meerwaarde

Verschillende steden en gemeenten ervaren moeilijkheden bij het oprichten of in standhouden van fietsbrigades. Onder meer in Wemmel en Aalst werden de fietsbrigades opgedoekt om de eenvoudige reden dat men niet genoeg inspecteurs kon vinden die er deel van wilden uitmaken.

Blijven inzetten op Gestichtstraat als prioritaire locatie voor verkeerscontroles

De Gestichtstraat is niet veilig. Bewoners communiceren regelmatig over grote drukte, overdreven snelheid en zwaar verkeer in hun woon- en schoolstraat. Bij drie anonieme snelheidscontroles in de eerste helft van 2023 bedroeg de overtredingsgraad maar liefst 25%, zoals blijkt uit het antwoord van de burgemeester op een schriftelijke vraag van fractievoorzitter De Roo in juni 2023. Ook metingen via Telraam tonen aan dat er in de zone 30 geracet wordt als er geen file staat.

Werken aan BRICO-kruispunt R4WO wellicht midden 2025 van start

In opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de werken aan de knooppunten Zeeschipstraat en fietsbrug Gaverstraat in Wondelgem.

Pasfoto's aan het Gentse loket

Met het Live Enrollment-project wil de federale overheid lokale besturen aansporen om zelf pasfoto's te nemen wanneer mensen aan het loket een nieuwe identiteitskaart of een paspoort aanvragen. De doelstelling hierbij is voornamelijk het bestrijden en voorkomen van identiteitsfraude. De fotoapparatuur wordt door de federale overheid gratis ter beschikking gesteld van de lokale besturen die intekenen op het project.

Verwijdering bomen Amand Casier de ter Bekenlaan - Mariakerke

Op 5 maart maakte de Stad bekend dat de bomen op de Amand Casier de ter Bekenlaan tussen de kruispunten met het Mariakerkeplein en de Beekstraat nog deze maand worden verwijderd. Uit een onderzoek kwam gebrekkige stabiliteit naar boven als gevolg van een slechte standplaats en wortelschade veroorzaakt door aannemers van nutswerken.