Pagina's met de tag "Gent"

Fiets- en wandelpad langs tramsporen Wondelgem

De stad Gent plant een fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Frans Louwersstraat en de Vinkeslagstraat langsheen de tramsporen in Wondelgem. De nieuw aan te leggen verbinding moet dienen als een veiliger alternatief voor de Vroonstallestraat.

Geen locatie-alternatieven voor toekomstige stelplaats Wissenhage!

“Er zijn geen locatie-alternatieven voor de geplande site voor de toekomstige stelplaats van De Lijn in Gent. Terreinen die voldoende groot, voldoende dicht bij het tramnet, economisch en bestemmingsgezien haalbaar zijn en eigendom van De Lijn, zijn er uitgezonderd dit terrein niet. De locatie voor de nieuwe stelplaats Wissenhage werd strategisch gekozen. Wissenhage is ideaal gelegen voor de bediening van de stad Gent met elektrische bussen en trams.

Omvorming R4WO - deelzone Sint-Kruis-Winkel/Oostakker – start werken in 2024

De R4WO zijn twee belangrijke verkeersaders voor de Gentse regio. Beide wegen zijn onvoldoende uitgerust voor de functie die ze moeten vervullen. Met het project R4WO vormt de Vlaamse overheid het westelijke en oostelijke stuk van de R4 om tot primaire wegen. Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van het Project Ring 4 West en Oost (R4WO) deelzone Sint-Kruis-Winkel/Oostakker.

Tijd dringt voor fietsveilige aanpak tramsporen in Gent en Vlaanderen!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters (Open Vld) reeds in september 2021 en in februari 2022 over mogelijke oplossingen voor tramsporen om ongevallen met fietsers te vermijden en dit naar aanleiding van ongevallen op de Gentse tramsporen waarbij een zwaargewonde en een dode te betreuren vielen.

Verborgen en verdwenen waterlopen - opvolgvraag

In de Visienota Water in de Stad Gent werden zes uitdagingen opgenomen. Sinds 2020 is de stad Gent – samen met De Vlaamse Waterweg nv – bezig met de uitvoering van deze visienota door middel van concrete projecten. Eén van de zes uitdagingen is het voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast. Dit wil men realiseren door het o.a. terug openleggen van verdwenen waterlopen. Hiervoor is voorlopig een budget van ongeveer €800.000 voorzien.

Nachtwerk tijdens tramspoorvernieuwing Gebroeders De Smetstraat

De Lijn voorziet voor Gent, voor spoorvernieuwing Rabot Begijnhof De Smet, voor het jaar 2023 2.500.000 euro.

Gent - Gaardeniersbrug wordt niet omgebouwd naar tijdelijke fietsbrug

De Gaardeniersbrug verbindt de Opgeëistenlaan met de Gaardeniersweg aan de andere kant van het Verbindingskanaal. Het was een bouwwerk van 7,17 miljoen euro dat er kwam om trams naar Wissenhage in Wondelgem te leiden. De Lijn koestert al vele jaren plannen om op dat braakliggende terrein een stel- en werkplaats te bouwen. Het was de bedoeling de trams naar hun nieuwe stelplaats ‘Wissenhage’ te brengen langs de Nieuwevaart in de Wondelgemse Meersen, maar de beslissing voor het bouwen van het eindstation werd uitgesteld.

Nog steeds nood aan snelheidscontroles in de Gestichtstraat

Bewoners van de Gestichtstraat hebben al meermaals gemeld dat het snelheidsregime van 30 km/h onvoldoende wordt gerespecteerd. Volgens de metingen van Telraam rijdt 40% van de bestuurders te snel. Het percentage is een onderschatting door de files in de straat.

Werken omvorming R4WO - deelzone Evergem - pas in 2024 van start!

De R4WO zijn twee belangrijke verkeersaders voor de Gentse regio. Beide wegen zijn onvoldoende uitgerust voor de functie die ze moeten vervullen. Met het project R4WO vormt de Vlaamse overheid het westelijke en oostelijke stuk van de R4 om tot primaire wegen.

Studie naar openleggen Oude Lievegang begin 2024 van start

In de Visienota Water in de Stad Gent werden zes uitdagingen opgenomen. Sinds 2020 is de stad Gent – samen met De Vlaamse Waterweg nv – bezig met de uitvoering van deze visienota door middel van concrete projecten. Eén van de zes uitdagingen is het voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast. Dit wil men realiseren door het o.a. terug openleggen van verdwenen waterlopen. Hiervoor is voorlopig een budget van ongeveer €800.000 voorzien.