Pagina's met de tag "Gent"

Onderhoud bomen domein Claeys-Boúúaert - Mariakerke

Het domein Claeys-Boúúaert heeft een rijke geschiedenis. Het park en het kasteel gingen door verschillende handen, maar sinds de jaren '70 kunnen alle Gentenaars genieten van dit prachtig stukje Mariakerke. Het is voor veel buurtbewoners een oase van rust en groen. Een aantal bomen in het park werden in 2014 opgenomen in de inventaris houtig erfgoed.

Nieuwe fietsverbinding Sterre - Ardoyen

Het Technologiepark en campus Ardoyen blijven groeien. Er wordt verwacht dat de komende jaren talrijke werknemers en studenten hun weg zullen vinden naar Zwijnaarde.

Luchtkwaliteitsmetingen Vlaamse Milieumaatschappij in Gentse wijken

De Stad wil het langetermijneffect van de invoering van de wijkmobiliteitsplannen op de luchtkwaliteit in kaart brengen. Van september 2022 tot mei 2023 werd de luchtkwaliteit gemeten op 32 locaties in Zwijnaarde, Oud-Gentbrugge en Dampoort. 

Drongen – veiligheid fietsers na vernieuwing Kloosterstraatbrug

In de Kloosterstraat in Drongen bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe brug over de E40. De Kloosterstraatbrug wordt voorzien van een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De brug wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Halewijnstationstraat en Baarleveldestraat. De huidige rotonde wordt heraangelegd zodat fietsers richting Halewijnkouter en Landegem kunnen doorrijden zonder gemotoriseerd verkeer te kruisen.

Investeringssubsidies Gentse Jeugdbewegingen

De vele jeugdbewegingen in onze stad zetten zich dagelijks in om de Gentse kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. Met het oog op een goede werking zijn hun lokalen van groot belang: een kwaliteitsvolle infrastructuur ondersteunt de activiteiten en nodigt ook uit om zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging. Om deze infrastructuur in stand te houden zijn investeringen nodig inzake onderhoud, maar ook voor nieuwbouw, uitbreiding of totaalrenovatie.

Bevraging Dégage – investeringen laadinfrastructuur

Deelorganisatie Dégage - het Gentse particuliere auto-en fietsdeelsysteem – werkte drie actiepunten  uit rond investeringen in laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Deze stellingnames werden door Dégage afgetoetst bij de verschillende Gentse politieke partijen.

Participatietraject nieuwe speelzone Ter Durmenpark

Speelzones zijn niet alleen ideaal om te ravotten of om klauterkunsten te oefenen, maar ook een ideale ontmoetingsplek voor jonge gezinnen. De kinderen maken er makkelijk nieuwe vriendjes, en ook de (groot)ouders en begeleiders komen er met elkaar in contact.

5 potentieel nieuwe locaties in Gent voor zwemmen in open water!

Op vrijdag 23 februari 2024 keurde de Vlaamse regering een versoepeling goed van de regels voor zwemmen in open lucht. De milieutechnische voorwaarden werden aangepast zodat het eenvoudiger wordt om een zwemzone te starten, zonder daarbij de veiligheid voor de zwemmers uit het oog te verliezen.

Toekomst voor jeugdhuis Chez Choseken in Drongen-Luchteren

Eind vorig jaar stopte Jeugdhuis Chez Choseken in de Beekstraat. Fractievoorzitter Stijn De Roo vroeg aan de bevoegde schepen om een oplossing en om de jongeren in Drongen-Luchteren en Mariakerke niet te vergeten.

Bevraging Dégage – investeringen in actieve weggebruiker en autodelen

Deelorganisatie Dégage - het Gentse particuliere auto-en fietsdeelsysteem – werkte negen actiepunten  uit rond (1) investeringen in voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en (2) autodelen. Deze stellingnames werden door Dégage afgetoetst bij de verschillende Gentse politieke partijen.