Pagina's met de tag "Gent"

Gentse Draken enorme meerwaarde

Verschillende steden en gemeenten ervaren moeilijkheden bij het oprichten of in standhouden van fietsbrigades. Onder meer in Wemmel en Aalst werden de fietsbrigades opgedoekt om de eenvoudige reden dat men niet genoeg inspecteurs kon vinden die er deel van wilden uitmaken.

Blijven inzetten op Gestichtstraat als prioritaire locatie voor verkeerscontroles

De Gestichtstraat is niet veilig. Bewoners communiceren regelmatig over grote drukte, overdreven snelheid en zwaar verkeer in hun woon- en schoolstraat. Bij drie anonieme snelheidscontroles in de eerste helft van 2023 bedroeg de overtredingsgraad maar liefst 25%, zoals blijkt uit het antwoord van de burgemeester op een schriftelijke vraag van fractievoorzitter De Roo in juni 2023. Ook metingen via Telraam tonen aan dat er in de zone 30 geracet wordt als er geen file staat.

Werken aan BRICO-kruispunt R4WO wellicht midden 2025 van start

In opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) bij minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de werken aan de knooppunten Zeeschipstraat en fietsbrug Gaverstraat in Wondelgem.

Nog langer wachter op de nieuwe Spanjeveerbrug

In opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) opnieuw naar de stand van zaken van de herbouw van de Spanjeveerbrug in Mendonk, nadat hij vernam dat de vergunningsaanvraag was ingetrokken.

Verwijdering bomen Amand Casier de ter Bekenlaan - Mariakerke

Op 5 maart maakte de Stad bekend dat de bomen op de Amand Casier de ter Bekenlaan tussen de kruispunten met het Mariakerkeplein en de Beekstraat nog deze maand worden verwijderd. Uit een onderzoek kwam gebrekkige stabiliteit naar boven als gevolg van een slechte standplaats en wortelschade veroorzaakt door aannemers van nutswerken.

Pasfoto's aan het Gentse loket

Met het Live Enrollment-project wil de federale overheid lokale besturen aansporen om zelf pasfoto's te nemen wanneer mensen aan het loket een nieuwe identiteitskaart of een paspoort aanvragen. De doelstelling hierbij is voornamelijk het bestrijden en voorkomen van identiteitsfraude. De fotoapparatuur wordt door de federale overheid gratis ter beschikking gesteld van de lokale besturen die intekenen op het project.

Onderhoud bomen domein Claeys-Boúúaert - Mariakerke

Het domein Claeys-Boúúaert heeft een rijke geschiedenis. Het park en het kasteel gingen door verschillende handen, maar sinds de jaren '70 kunnen alle Gentenaars genieten van dit prachtig stukje Mariakerke. Het is voor veel buurtbewoners een oase van rust en groen. Een aantal bomen in het park werden in 2014 opgenomen in de inventaris houtig erfgoed.

Nieuwe fietsverbinding Sterre - Ardoyen

Het Technologiepark en campus Ardoyen blijven groeien. Er wordt verwacht dat de komende jaren talrijke werknemers en studenten hun weg zullen vinden naar Zwijnaarde.

Luchtkwaliteitsmetingen Vlaamse Milieumaatschappij in Gentse wijken

De Stad wil het langetermijneffect van de invoering van de wijkmobiliteitsplannen op de luchtkwaliteit in kaart brengen. Van september 2022 tot mei 2023 werd de luchtkwaliteit gemeten op 32 locaties in Zwijnaarde, Oud-Gentbrugge en Dampoort.