Pagina's met de tag "Gent"

Zoektocht naar alternatieve onderhoudswerken De Lieve

Het Kanaal De Lieve loopt doorheen de woonwijken van Wondelgem. Over het onderhoud van deze waterloop stelde fractievoorzitter Stijn De Roo in het verleden al enkele schriftelijke vragen. Na de discussies die door een bewonersbrief van januari 2021 ontstonden, werden de geplande werkzaamheden van FARYS uitgesteld. Eerst zou het groenonderhoud worden uitgevoerd door de Stad Gent, aansluitend zou FARYS instaan voor de slibruiming vanop de oevers.

Ook restaurants en cafés uit de deelgemeenten moeten opgenomen worden op de website van Visit Gent

Visit Gent is de officiële website van de toeristische dienst van de Stad Gent. Op de website vinden toeristen en bezoekers een overzicht van de belangrijkste bezienswaardigheden, activiteiten en hotspots in Gent. Er is ook een lijst beschikbaar met restaurants en cafés via deze website.

Stad Gent neemt straatbomen die hinder veroorzaken niet meteen weg

Met haar bomenplan wil de Stad Gent de nodige aandacht geven aan bomen in de publieke ruimte. In de bomeninventaris van de Stad Gent wordt door de Groendienst in kaart gebracht welke bomen individueel onderhouden moeten worden. De straatbomen vormen hierbij de grootste categorie. Het onderhoud van straatbomen vraagt dan ook een bijzondere aandacht. Er moet rekening gehouden worden met de weginfrastructuur, ze moeten ver genoeg van huisgevels en openbare verlichting gesnoeid worden. Ook mogen ze bussen en vrachtwagens niet hinderen op de rijweg.

Plannen site oude steenfabriek Rieme krijgen vastere vorm!

De afbraak van de oude steenfabriek De Simpel raakt een gevoelige snaar bij heel wat Riemenaren. De steenfabriek was het ‘icoon’ van Rieme waar verschillende generaties van families werkten. De plannen voor de toekomst van deze site krijgen nu vastere vorm. Dat blijkt uit informatie die Vlaams Volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Nog geen directe oplossing voor onveilige Gentse tramsporen

Zelfs na het zoveelste zware ongeval, is er nog steeds geen oplossing in zicht voor de onveilige Gentse tramsporen. Dat blijkt uit informatie die Vlaams Volksvertegenwoordiger en Gents fractieleider Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).  

Opruimacties van de Gentse binnenwateren blijven noodzakelijk!

De Vlaamse Waterweg nv inspecteert jaarlijks de Gentse binnenwateren en maakt ze schoon. Om ver genoeg onder de waterlijn te kunnen werken, doet men het waterpeil dalen op heel wat Gentse locaties. In 2021 vond de actie plaats tussen 19 en 26 november.

Gratis vouwborden voor Gentenaars die in een zone 30 wonen

Als antwoord op een eerdere schriftelijk vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo liet schepen Watteeuw mij weten dat er gratis vouwborden bestaan waarmee burgers kunnen tonen dat ze in een zone 30 wonen. Deze vouwborden kunnen ze dan zichtbaar aan hun raam hangen.

Budget Mooimakers naar 1,2 miljoen euro om lokale besturen te ondersteunen in strijd tegen zwerfvuil!

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten van de Openbare Vlaamse afvalstoffenmaatschappij (OVAM), Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het ondersteunt iedereen die zich wil engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf ook acties op, zoals de jaarlijkse Lenteschoonmaak, die begin maart, plaatsvindt.

Speelzone in het Ter Durmenpark wordt in 2024 vernieuwd !

Wondelgem was de afgelopen jaren de snelst groeiende deelgemeente. Steeds meer jonge gezinnen vinden hun weg naar deze deelgemeente, onder meer door de vele verkavelingen en de woningprijzen die er minder snel stijgen dan in andere delen van de stad.

Onveilige verkeerssituatie langs N9 moet dringend aangepakt worden !

Inwoners van Mariakerke-Kolegem maken zich al langer zorgen over de vrachtwagens die geparkeerd staan langs de N9. Sommige vrachtwagens parkeren zich daar verschillende dagen na elkaar (vb. in het weekend). Sinds de betalende zone langs de Nieuwevaart wordt gecontroleerd, verplaatste de parkeerplaats van de vrachtwagens zich naar de zone langsheen de N9.