Pagina's met de tag "Gent"

Plaatsen van nieuwe fietsenstallingen in Gent gebeurt onaangekondigd...

Eind december werden er twee fietsenstallingen in de Koersenstraat geplaatst door het mobiliteitsbedrijf. Aangezien het om een vrij korte straat gaat waar heel weinig fietsen op straat geplaatst worden, waren vele buurtbewoners verbaasd dat er plots twee fietsenstallingen zijn geplaatst. Zij gaven aan dat ze vooraf niet werden geïnformeerd door de stad.

Bruggen Kloosterstraat en Baarledorpstraat wellicht in 2023 en 2024 vervangen

Op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) over de geplande investeringen voor het vervangen van de bovenbruggen in Drongen, waarvoor in het investeringsprogramma 2022 4,5 miljoen euro is voorzien, antwoordde bevoegd minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD): “De brug Kloosterstraat en de brug N466 Baarledorpstraat worden beide afgebroken en er worden nieuwe bruggen gebouwd. 

Subsidie voor Gentse ondernemingen die energiebesparende maatregelen willen nemen

De Stad Gent kan subsidies verlenen voor het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in panden bestemd voor ondernemen. Via dit subsidiereglement wil de Stad een voordelig effect op het leefmilieu creëren.

Heraanleg van Krekelstraat en Eedstraat in Zwijnaarde pas in 2026

De Krekelstraat is in zeer slechte staat en heeft geen fietspaden, hoewel deze straat deel uitmaakt van het Bovenlokale Functionele Fietsnetwerk van de Provincie. De startnota voor het Fietsfondsdossier dateert van 8 oktober 2010. 

Uitrol van meetpunten grondwaternet in Gent na actie 'Curieuzeneuzen in de tuin'

In april 2021 werden op tien locaties in onze stad bodemsensoren van ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’ geplaatst om de hitte en droogte te registreren. De locaties waren divers: zowel parken, tuinen als begraafplaatsen werden geselecteerd. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag over het project CurieuzeNeuzen vorig jaar gaf schepen Heyse mee dat Dienst Milieu en Klimaat ging onderzoeken om op korte termijn een real time grondwaterpeilmeetnetwerk op te zetten. 

Opvangcapaciteit van hemelwater op de Gentse stadsgebouwen

Als de volgende waterbom uitbarst boven Vlaanderen, dan wordt Gent zwaar getroffen. Dat blijkt uit een recente studie van De Vlaamse Waterweg en het Waterbouwkundige Laboratorium. In een vergelijkbare situatie als deze zomer in Wallonië (waarbij 230 mm neerslag viel binnen de 48 uur) loopt de potentiële schade in onze stad op tot ca. 3 miljard euro.

Nieuwe skate-infrastructuur aan de Wondelgemse Neptunus-site in 2022

In 2022 komt er een nieuwe skate-infrastructuur op de Neptunus-site in Wondelgem. Dat blijkt uit informatie die fractieleider Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen voor Sport Sofie Bracke (Open VLD). Het is de bedoeling dat het project nog in 2022 wordt voltooid.

Momenteel geen vergelijkingen voor afsluiting en openhouden van op- en afrit R4

In het wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde is de as Heerweg-Noord en -Zuid een achilleshiel. De zuidelijke radiale invalswegen naar Gent die aantakken op de R4 (N43, N60 en N444) hebben een andere functie dan de Heerweg-Noord - een lokale weg type IIb, een stedelijke fietsroute en een tramtracé.

Het Wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde is een feit !

De goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde is een feit ! Deze beslissing is het begin van een traject. We zijn het aan de inwoners van Zwijnaarde verplicht om de evaluatie ernstig te nemen en de knelpunten weg te werken (verhoging verkeersintensiteit as Heerweg-Zuid en -Noord, verkeersveiligheid Krekelstraat, Maaltemeers en Rijvissche).