Pagina's met de tag "Gent"

Digitale gemeenteraden lokken opvallend minder kijkers

De uitzendingen van de digitale en hybride gemeenteraden lokken opmerkelijk minder kijkers dan de fysieke zittingen vóór corona. Dat blijkt uit informatie die fractieleider Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij burgemeester Mathias Declercq (Open VLD). Een sluitende verklaring is daar niet voor, maar volgens De Roo nam de kwaliteit van het debat af door de digitale bijeenkomsten, naast een aantal structurele problemen.

Opvang van slachtoffers intrafamiliaal geweld in Gent

In een recent rapport naar de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld (IFG), uitgevoerd door het Comité P, bleek duidelijk dat de rol van wijkagenten in de opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld nog beter kan worden uitgespeeld aangezien zij een strategische positie onder de bevolking innemen.

Meldingen rond mobiliteit moeten eenvoudiger kunnen in Gent!

Als antwoord op een eerdere schriftelijke vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo meldde de schepen dat burgers sinds begin dit jaar meldingen van overdreven snelheid kunnen ingeven via een nieuw formulier. Op termijn krijgt de stad zo een geografisch overzicht van waar bestuurders zich niet houden aan het wettelijk bepaalde snelheidsregime. De selectie van straten waar prioritair wordt ingezet op snelheidsremmers, zal regelmatig afgetoetst worden met dit geografisch overzicht van meldingen.

De Gentse flikken doen heel wat voor wooninbraakpreventie !

In 2020 waren er een derde minder woninginbraken in Gent in vergelijking met een jaar eerder, maar sinds 2021 stijgt dit cijfer opnieuw. Op het moment dat de coronamaatregelen versoepelden en we terug meer vrijheid kregen, konden we ook meer woninginbraken vaststellen.

Aquariumgrot in Gents Citadelpark opnieuw publiek toegankelijk maken?

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1913 werd in de kunstmatige rotspartijen in het Gentse Citadelpark een aquariumgrot gemetseld. Via een trap daalden de bezoekers af in de grot en konden ze zich vergapen aan de vissen die rondzwommen in aquaria. Her en der ziet men nog in de grot restanten van ruimtes waar deze aquaria ooit moeten hebben opgesteld gestaan.

Er komen veilige oversteekplaatsen in de Beekstraat te Drongen !

Ter hoogte van de Beekstraat in Drongen ontbreekt een veilige oversteekplaats voor actieve weggebruikers. Schoolgaand verkeer, bijvoorbeeld kinderen die uit Luchterenkerkweg komen en richting school moeten - of omgekeerd - kunnen op geen
enkele veilige manier de straat oversteken. Er is een zebrapad aanwezig, maar die komt recht uit op de parking van de SPAR. Gezien er op deze plaats vaak gemanoeuvreerd wordt zonder dat het zebrapad in de gaten wordt gehouden, is de veiligheid minder gegarandeerd.

Ondergrondse fietsenstalling onder Koophandelsplein haalbaar bij heraanleg !

De heraanleg van het Koophandelsplein kadert in de cluster van een groter geheel, met o.a. de heraanleg van de Veldstraat, Zonnestraat, Nederkouter en Kortrijksepoortstraat. De aanvang van deze werken staat volgens berichtgeving in de media gepland voor 2024. Onze stadsdiensten hebben al heel wat werk verricht aangaande de conceptstudie voor de bovengrond en een studiebureau ging begin 2021 van start met een conceptstudie van de ondergrond.

Gentse fietsroutes integreren in online toepassingen !

De stad Gent plaatst momenteel nieuwe fietsbewegwijzering in de stad waardoor je als fietser de meest veilige en comfortabele route naar je bestemming kan volgen. Er staan ook knooppunten op de nieuwe bewegwijzering zodat je vooraf je route kan uitstippelen. Op de nieuwe bewegwijzering staan gekende bestemmingen waardoor je je zonder kaart gemakkelijk zal kunnen oriënteren in de stad. Ook de rijtijd is opgenomen zodat je weet hoelang het fietsen is naar die bestemming.

Maatregelen tegen vandalisme op begraafplaats Vroonstalledries

Op het kerkhof aan de Vroonstalledries te Wondelgem worden geen nieuwe begravingen uitgevoerd. Wel telt de begraafplaats meerdere waardevolle graftekens waar het nodige respect moet voor worden opgebracht. De site werd echter al meermaals door vandalisme getroffen.