Pagina's met de tag "Gent"

Een definitieve oplossing voor het E17-brokkelviaduct in Gentbrugge is nodig!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters over het E17-viaduct in Gentbrugge en de stand van zaken van de brokstukken die van het “brokkelviaduct” naar beneden kwamen.

Uitbreiding betalend parkeren buiten het centrum

Om de parkeerdruk voor bewoners te verminderen worden de groene parkeerzones uitgebreid. In het voorjaar van 2024 wordt de groene zone in de Brugse Poort uitgebreid
tot aan de Bourgoyen en in de zomer worden ook de wijken Nieuw Gent en Moscou groene zone. In het najaar volgt nog de wijk Muide-Meulestede. Bewoners kunnen dan nog altijd gratis parkeren aan de hand van een bewonersvergunning.

Nieuwe openbare verlichting Evergemsesteenweg - Wondelgem

In de delen van de Evergemsesteenweg waar de heraanleg is afgerond staat nieuwe openbare verlichting. Buurtbewoners melden mij dat er een donkere sfeer heerst in de
straat. Zeker ter hoogte van de oversteekplaatsen ervaren bewoners de verlichting als onvoldoende, wat bezorgdheden rond veiligheid naar boven brengt.

Fietsenstallingen op het Koningin Maria Hendrikaplein

De vele fietsen die momenteel op het Koningin Maria Hendrikaplein staan veroorzaken hinder en geven het plein een chaotische aanblik. In zijn antwoord op de schriftelijke vraag van 2 juni 2023 stelde de schepen: "de stallingen op het K.M.Hendrikaplein [zullen] worden verwijderd op het moment dat de fietsenparkings die zijn voorzien bij de bouw van het station Gent-Sint-Pieters ook effectief zijn gerealiseerd."

Opruimacties Gentse binnenwateren: sensibiliseringsacties blijven noodzakelijk!

De Gentse binnenwateren worden al meer dan 14 jaar geruimd door De Vlaamse Waterweg in goede samenwerking en overleg met de stad Gent, telkens in week 47.

Nieuwe stelplaats Wissenhage voor De Lijn in Gent - wachten op nieuwe vergunningsaanvraag

In opvolging van zijn eerdere vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de bouw van de nieuwe stel- en werkplaatsen voor trams en bussen Wissenhage.

Oproep Stadsbouwmeester voor intensere dialoog rond architectuur

Op 19 februari 2021 legde de Stadsbouwmeester een evaluatierapport over de eerste drie werkingsjaren van de Kwaliteitskamer voor aan het stadsbestuur. De Kwaliteitskamer adviseert onze stad over de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van lopende bouw- en ontwerpdossiers.

Werken kruispunt aan WEBA Gent starten in mei 2024

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) vernam van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat de werken voor de eerste fase van de heraanleg van het knooppunt van de N424 met de N456 bestaan uit de aanleg van een extra afslagstrook op de N424 Vliegtuiglaan en de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen op de N424 Afrikalaan tussen het kruispunt met de N456 en de Aziëstraat (inclusief de verbreding van de spoorovergang over de N424 Afrikalaan).

Resultaten van de studie voor optimalisatie van de zuidelijke havenweg in Gent verwacht in 2026

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de studie voor de optimalisatie van de zuidelijke havenweg N424-N456, waarvoor in het Geïntegreerd investeringsprogramma 2024 80.000 op het reservebudget is voorzien.

Budgetopmaak 2024 - debat op de Gentse gemeenteraad

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.