Pagina's met de tag "Gent"

Drongen – Resultaten streefbeeldstudie N466 Deinsesteenweg in 2026 verwacht

De N466 doorkruist op het traject tussen de R4 en de E40 de woonwijken en het centrum van Drongen. De gewestweg is eveneens een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. Het downsizen van de N466 is een vraag die al langer leeft bij buurtbewoners en actiegroepen, waarbij de weg niet langer als primaire weg (hoofdweg) wordt aangeduid en niet als hoofdvrachtroute.

Gent – heraanleg N9 ten vroegste in 2027 van start!

Vlaams volksvertegenwoordige Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eersdere schriftelijke vragen – naar de stand van zaken van de oplossingen op korte termijn voor de gevaarlijke fietsbrug Westerringspoor, het ‘blauw brugje’, gezien de heraanleg van de N9 op de gevaarlijke baan wordt geschoven.

Gedeeld ruimtegebruik in stadsgebouwen

De ruimtenoden van de Gentenaars en de Gentse verenigingen zijn zeer divers. Als Stad willen we hen hierin zoveel mogelijk ondersteunen. De ruimte die we kunnen aanbieden binnen het patrimonium van de stadsgebouwen is echter schaars.

Inzet tijdelijke camera's en vuurwerkverbod tijdens oudejaarsnacht

Tijdens de zitting van 18/12/2023 verleende de gemeenteraad toestemming aan de Politiezone Gent voor de zichtbare inzet van tijdelijke vaste en mobiele camera's tijdens oudejaarsnacht, onder meer op het Wittekaproenenplein, Edmond van Beverenplein en het Ledebergplein en binnen een perimeter van het politiecommissariaat op het Rerum Novarumplein. 

Inzet van lokfietsen in Gent

Fietsdiefstallen zijn een echte plaag. Van januari tot november 2023 werden er in Gent 2.447 fietsdiefstallen aangegeven. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger. Iedereen kent wel iemand wiens fiets gestolen werd, of is zelf al slachtoffer geweest. Door de steeds stijgende verkoop van - duurdere - elektrische fietsen wordt de financiële klap voor slachtoffers ook groter.

Ingebrekestelling Bpost volksraadpleging

Bij de organisatie van de volksraadpleging van 8 oktober liet de bedeling van infobrochures en oproepingsbrieven door Bpost duidelijk te wensen over. De schepen gaf toen aan dat de Stad Bpost in gebreke zou stellen.

Team cd&v Gent is er helemaal klaar voor met deze top 12 !

Op zaterdag 27 januari vonden het verkiezingscongres en de nieuwjaarsreceptie van cd&v Gent plaats. Naast de goedkeuring van het inhoudelijk verkiezingsprogramma, werd ook de top 12 van de lijst aan de leden voorgesteld.

Een definitieve oplossing voor het E17-brokkelviaduct in Gentbrugge is nodig!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters over het E17-viaduct in Gentbrugge en de stand van zaken van de brokstukken die van het “brokkelviaduct” naar beneden kwamen.

Uitbreiding betalend parkeren buiten het centrum

Om de parkeerdruk voor bewoners te verminderen worden de groene parkeerzones uitgebreid. In het voorjaar van 2024 wordt de groene zone in de Brugse Poort uitgebreid
tot aan de Bourgoyen en in de zomer worden ook de wijken Nieuw Gent en Moscou groene zone. In het najaar volgt nog de wijk Muide-Meulestede. Bewoners kunnen dan nog altijd gratis parkeren aan de hand van een bewonersvergunning.

Nieuwe openbare verlichting Evergemsesteenweg - Wondelgem

In de delen van de Evergemsesteenweg waar de heraanleg is afgerond staat nieuwe openbare verlichting. Buurtbewoners melden mij dat er een donkere sfeer heerst in de
straat. Zeker ter hoogte van de oversteekplaatsen ervaren bewoners de verlichting als onvoldoende, wat bezorgdheden rond veiligheid naar boven brengt.