Pagina's met de tag "Gent"

Fietsenstallingen op het Koningin Maria Hendrikaplein

De vele fietsen die momenteel op het Koningin Maria Hendrikaplein staan veroorzaken hinder en geven het plein een chaotische aanblik. In zijn antwoord op de schriftelijke vraag van 2 juni 2023 stelde de schepen: "de stallingen op het K.M.Hendrikaplein [zullen] worden verwijderd op het moment dat de fietsenparkings die zijn voorzien bij de bouw van het station Gent-Sint-Pieters ook effectief zijn gerealiseerd."

Opruimacties Gentse binnenwateren: sensibiliseringsacties blijven noodzakelijk!

De Gentse binnenwateren worden al meer dan 14 jaar geruimd door De Vlaamse Waterweg in goede samenwerking en overleg met de stad Gent, telkens in week 47.

Nieuwe stelplaats Wissenhage voor De Lijn in Gent - wachten op nieuwe vergunningsaanvraag

In opvolging van zijn eerdere vragen informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de plannen voor de bouw van de nieuwe stel- en werkplaatsen voor trams en bussen Wissenhage.

Oproep Stadsbouwmeester voor intensere dialoog rond architectuur

Op 19 februari 2021 legde de Stadsbouwmeester een evaluatierapport over de eerste drie werkingsjaren van de Kwaliteitskamer voor aan het stadsbestuur. De Kwaliteitskamer adviseert onze stad over de ruimtelijke en architecturale kwaliteit van lopende bouw- en ontwerpdossiers.

Werken kruispunt aan WEBA Gent starten in mei 2024

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) vernam van bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) dat de werken voor de eerste fase van de heraanleg van het knooppunt van de N424 met de N456 bestaan uit de aanleg van een extra afslagstrook op de N424 Vliegtuiglaan en de aanleg van een extra rijstrook in beide richtingen op de N424 Afrikalaan tussen het kruispunt met de N456 en de Aziëstraat (inclusief de verbreding van de spoorovergang over de N424 Afrikalaan).

Resultaten van de studie voor optimalisatie van de zuidelijke havenweg in Gent verwacht in 2026

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de studie voor de optimalisatie van de zuidelijke havenweg N424-N456, waarvoor in het Geïntegreerd investeringsprogramma 2024 80.000 op het reservebudget is voorzien.

Budgetopmaak 2024 - debat op de Gentse gemeenteraad

Op de gemeenteraad vond een debat plaats over de wijziging van het budget en meerjarenplan. Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst namen onze fractie.

De renovatie van de Nieuwekalebrug gaat verder in 2024

Voor de renovatie van de Nieuwekalebrug worden werken uitgevoerd voor de totale som van 3.543.464 euro.

Fietsverbinding tussen De Sterre en Technologiepark ten vroegste klaar in 2027

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde - in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen - bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) enerzijds naar de in 2024 geplande onteigeningen voor de fietsverbinding N60 campus De Sterrre-Ardoyen Gent waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 150.000 euro budget en 150.000 euro fietsbudget is voorzien.

Alcoholcontroles in Gent tijdens eindejaarsperiode

Tijdens een alcoholcontrole ter hoogte van het Sint-Annaplein op zondag 15 oktober controleerde de Gentse politie 140 bestuurders. Hiervan reden vijf bestuurders onder invloed van alcohol en drie onder hen moesten hun rijbewijs afgeven voor een periode van 15 dagen. De politie controleerde ook vijf bestuurders op drugs. In twee gevallen bleek de test positief.