Pagina's met de tag "Gent"

Toekomst jeugdhuis Chez Choseken - Drongen

Op 11 november maakte Jeugdhuis Chez Choseken bekend haar werking stop te zetten. Eind dit jaar wordt de vzw ontbonden en sluit het jeugdhuis haar deuren. Dit spijtige nieuws komt er amper twee jaar na de feestelijke heropening, waarbij meer dan tien jeugdverenigingen present tekenden.

Toekomstige wijksporthal Sint-Denijs-Westrem

In het antwoord op de laatste vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo met betrekking tot de renovatie van Kasteel Borluut verwijst de schepen naar de vastgoedscan voor Sint-Denijs-Westrem en het haalbaarheidsonderzoek naar een wijksporthal.

Nood aan structurele oplossingen voor grondslapers in Gentse gevangenis

Er is een toename van gedetineerden in de Belgische gevangenissen. Vooral in de gevangenis van Gent is de instroom groter dan de uitstroom. De toename van het totaal aantal gedetineerden zorgt ervoor dat er gevangenen op de grond moeten slapen. In Gent zou het op dit moment gaan om 52 grondslapers.

Heraanleg Antoon Catriestraat en Boskeetstraat Drongen: start van werken met een jaar uitgesteld

“Aangezien de timing voor het indienen van de vergunningsaanvraag met 1 jaar opschuift als gevolg van de onteigeningsproblematiek, is dat ook het geval voor de start der werken. Dit zal ten vroegste 2026 zijn,” antwoordde bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) die hij stelde in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen over de heraanleg van de Antoon Catriestraat en de Boskeetstraat in Drongen.

Motie Gentse gemeenteraad conflict Hamas - Israël

De cd&v-fractie veroordeelt de aanslagen van de terroristische organisatie Hamas en de aanvallen van Israël waarbij al duizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Op de gemeenteraad namen we een motie aan.

Toegankelijkheid domein en Landgoed De Campagne

Het Landgoed De Campagne is een stadsgebouw in Luchteren waar verenigingen terecht kunnen. De zalen worden veelvuldig gebruikt door ouderen en minder mobiele mensen.

Renovatie kasteel Borluut - Sint-Denijs-Westrem

Kasteel Borluut in de Kleine Gentstraat in Sint-Denijs-Westrem is sinds mei 2018 in gebruik door vzw Dekenij Borluut via een ‘bezetting ter brede’. Feitelijke verenigingen, andere organisaties en particulieren kunnen het kasteel gebruiken na reservatie.

Project Sint-Jozefskerk - stand van zaken

Sinds 29 maart 2019 is de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat eigendom van de Stad Gent. Hierna werd een traject opgestart dat voorziet in de renovatie van de kerk. In het najaar van 2020 konden de buurtbewoners en -organisaties het voorontwerp voor het eerst inkijken en hun reacties geven. OCUP vzw werd hierbij aangesteld als coördinator. Vervolgens werd in januari 2022 het ontwerp voor de eerste fase van de werken goedgekeurd door het college. Het ging hierbij om de definitieve goedkeuring van het ontwerp van de crypte.

Eindejaarsverlichting in Gent blijft dit jaar terug branden

De eindejaarsverlichting in winkelstraten en winkelkernen kan dit jaar opnieuw in volle glorie branden. De stad keert terug naar de oude branduren, waardoor de verlichting ook na middernacht zal branden. Ook de 3D-bomen keren terug naar de deelgemeenten. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) aan schepen Sofie Bracke (Open VLD).

Nood aan extra openbaar sanitair in Gent aangetoond !

Het is belangrijk om voldoende kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair te voorzien en om duidelijk te communiceren en signaleren waar men deze kan vinden. In onze stad is er de laatste jaren werk gemaakt van een beleidskader rond publiek sanitair, waar "optimale spreiding", "toegankelijkheid" en "kwaliteit" de kernthema's zijn.