Pagina's met de tag "Gent"

Week van de Handhaving tegen sluikstorters

Een belangrijk element in het kader van de bestrijding van sluikstort is de handhaving, zowel door betrapping op heterdaad als via het achterhalen van de identiteit van de mogelijke sluikstorter. De stad en de politie zetten hiervoor allerlei middelen in: meldingsapp, sluikstortcamera’s, doorzoeken van sluikstort naar persoonsgegevens, …

Gent Europese Jongerenhoofdstad - tijdelijke constructies student-architecten

Tijdens een bevraging in het voorjaar van 2023 over de kwaliteit van de Gentse leefomgeving gaven zo'n vijftig jongeren hun mening. Vragen als waar ze graag komen in onze stad, welke plekken ze mijden en welke verbeteringen mogelijk zijn kwamen aan bod.

Toegankelijke haltes historisch centrum Gent

De stad Gent werkt samen met De Lijn aan een verbeterde toegankelijkheid van haar haltes. Een halte is toegankelijk als het perron verhoogd is aangelegd, met een aanrijdbare boordsteen; de doorgang op het perron voldoende breed en obstakelvrij is; het oppervlak van het perron voldoende effen, aaneengesloten en slipvrij is; het perron drempelvrij bereikbaar is; het perron voorzien is van een geleidelijn en opstapvlak in rubbertegels en het fietspad, indien aanwezig, correct is aangelegd ter hoogte van het perron.

Veiliger kruisen tramsporen voor fietsers nog niet voor morgen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld), in opvolging van zijn eerdere vragen, over de stand van zaken van oplossingen voor ongevallen met fietsers op tramsporen en dit naar aanleiding van eerdere ongevallen met fietsers en het overlijden van een 44-jarige fietser in de zomer van 2023 twee weken na zijn val op de tramsporen.

Sanering Gentse overstorten: wachten op nieuwe Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Gents MilieuFront en Waterland willen dat de stedelijke en Vlaamse overheid de bestaande lozingen in de binnenstad saneren, meer woningen in het buitengebied aansluiten op de riolering en bestaande overstorten saneert.

Autodeelaanbod in de Gentse deelgemeenten

In februari 2023 keurde de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goed voor een proefproject ter introductie van autodelen in de rand van Gent voor de periode 2023-2025. Alle erkende autodeelorganisaties konden in maart 2023 en/of kunnen in maart 2024 een subsidieaanvraag indien voor 1 werkingsjaar, dat start op 1 juli.

Flanders Technology & Innovation 2024 in Gent

Vlaanderen wil mensen en kennis verbinden om innovaties te creëren die onze concurrentiekracht en ons welzijn duurzaam versterken en lanceerde vlak voor de zomer FTI: Flanders Technology & Innovation.

Oplossing op komst voor openbaar vervoer bij werken aan Meulestedebrug en Wiedauwkaai?

De gebrekkige doorstroming van o.m. de Lijnbussen in de omgeving van de Meulestedebrug en de Evergemsesteenweg blijft aanhouden. Voor zover bekend werd er nog geen gedragen oplossing gevonden voor de doorstroming en routes van bussen 52-53-54-55-57-58 tussen het Meetjesland en Gent.

Evaluatie proefproject beweegbanken in Gent

In 2021 liep in onze stad het proefproject ‘Kom bewegen op de beweegbank’. Tussen april en juni 2021 stond er, telkens voor een maand, op 3 locaties een beweegbank: in april aan het Huis van de Sport, in mei in Nieuw Gent en in juni in Muide-Meulestede.

Bijna helft van de Gentse ouderen heeft een gele doos

Alle 65-plussers uit Gent kregen een brief waarmee ze een gratis gele doos kunnen ophalen. De doos is de snelste weg voor hulpverleners naar medische info. In totaal gingen er 42% van de aangeschreven doelgroep in op dit aanbod. Dat blijkt uit een vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) aan schepen Rudy Coddens (Vooruit).