Pagina's met de tag "Jeugd"

Investeringssubsidies Gentse Jeugdbewegingen

De vele jeugdbewegingen in onze stad zetten zich dagelijks in om de Gentse kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. Met het oog op een goede werking zijn hun lokalen van groot belang: een kwaliteitsvolle infrastructuur ondersteunt de activiteiten en nodigt ook uit om zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging. Om deze infrastructuur in stand te houden zijn investeringen nodig inzake onderhoud, maar ook voor nieuwbouw, uitbreiding of totaalrenovatie.

Toekomst voor jeugdhuis Chez Choseken in Drongen-Luchteren

Eind vorig jaar stopte Jeugdhuis Chez Choseken in de Beekstraat. Fractievoorzitter Stijn De Roo vroeg aan de bevoegde schepen om een oplossing en om de jongeren in Drongen-Luchteren en Mariakerke niet te vergeten.

Toekomst jeugdhuis Chez Choseken - Drongen

Op 11 november maakte Jeugdhuis Chez Choseken bekend haar werking stop te zetten. Eind dit jaar wordt de vzw ontbonden en sluit het jeugdhuis haar deuren. Dit spijtige nieuws komt er amper twee jaar na de feestelijke heropening, waarbij meer dan tien jeugdverenigingen present tekenden.

Investeringen in de Gentse jeugdbewegingen

Op een eerdere vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo over het aanbod en investeringen van Gentse jeugdbewegingen liet de schepen weten dat toegankelijkheid een zeer groot thema is. In elke overeenkomst met de stadsondersteuners is opgenomen dat ze minimum 1 actie rond toegankelijkheid moeten opzetten. Investeringen voor valabele infrastructuur zijn voor onze jeugdbewegingen van groot belang.

Debat over huisvesting studenten op de gemeenteraad

Gent heeft steeds méér studenten, maar het aantal koten groeit niet even snel mee. In november gingen we met de Gentse gemeenteraadscommissie op verplaatsing - een primeur. We luisterden naar de visie van studenten, projectontwikkelaars, buurtbewoners, universiteiten, hogescholen, enz. Met hun insteken achter de hand hielden we op 19 januari een debat in de raad.