Pagina's met de tag "Leefmilieu"

Opvolging onderhoud speelzones in Wondelgem

In de groenzone Biesbilkstraat-Rietedries bevinden zich verschillende speeltoestellen in een zandzone. Buurtbewoners melden mij dat heel wat glas en ander afval de aantrekkelijkheid van de speelzone sterk vermindert. Daarnaast is er in de buurt ook vraag naar extra zitbanken en een betere verlichting doorheen de groenzone. Een ingediend project in het kader van het Wijkbudget dat wenste in te zetten op extra bankjes in Wondelgem werd niet verder uitgewerkt maar werd opgenomen als "signaal voor Stad Gent".

Aanpak van geluidshinder in Drongen

Uit een bevraging van Leefbaar Drongen blijkt dat maar liefst 63% van de buurtbewoners geluidsoverlast ervaren in hun buurt of straat. Dit gaat gepaard met een negatieve impact op de leefbaarheid en gezondheid. Het probleem van de geluidshinder in Drongen door de E40, R4, N466 is al meerdere malen aangekaart.

Publiek sanitair in Gent

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom willen we als Stad kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair voorzien. Op dit moment telt Gent 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.

2.800.000 euro in het ontwerp-GIP 2024 voor het Sigmaplan, waarvan 1.625.000 euro in Oost-Vlaanderen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande verwervingen en flankerende maatregelen voor het Sigmaplan waarvoor in het ontwerp geïntegreerd investeringsprogramma 2024  2.800.000 is voorzien.

Gentse regio en Leiestreek - Wateroverlast januari 2024

Tijdens de recente overstromingen van januari 2024 was er ook in het Gentse en in de Leiestreek verhoogde waakzaamheid en wateroverlast. Uit de gegevens op Waterinfo bleek dat de alarmpeilen in Sint-Baafs-Vijve en Deinze werden overschreden en dat ze langs de Toeristische Leie historisch hoog waren. De waterafvoer van de Leie naar Heist bedroeg slechts een fractie van de wassen van 2003 en 1993, namelijk slechts 20 m³/sec in plaats van 80 m³/sec over een periode van 5 dagen. 

Natuurbeheerplannen worden transparanter - wetgevend kader krijgt vorm

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de stand van zaken van de wetswijziging, die aldus de minister in haar antwoord op zijn vraag in de commissie Leefmilieu van oktober 2023 , op korte termijn zou worden voorbereid zodat de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen op drie de wijzen moet worden bekendgemaakt.

De aanpak van de toename van de tijgermug blijft een uitdaging!

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) – samen met twee collega’s – bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de opmars van de tijgermug in Vlaanderen de afgelopen jaren.

Beheerregeling wasberen nog dit jaar klaar!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over de toename van de populatie wasberen in Vlaanderen en haar aanpak daarvan.

Een verbod op lachgas is, gezien alle nadelen, wenselijk

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over het toenemend gebruik van lachgas dat niet alleen mogelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt, maar leidt tot problemen bij de afvalverwerking.

Natuurbeheerplannen: iets meer transparantie bij publieke consultatie op komst

Na aandringen van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) in de commissie Leefmilieu laat minister Zuhal Demir (N-VA) weten dat binnenkort via drie kanalen zal gecommuniceerd worden bij de aankondiging van de publieke consultatie van ontwerp-natuurbeheerplannen.