Pagina's met de tag "Mariakerke"

Plannen met de shuttledienst voor Mariakerke

In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de lus Mariakerke Post - Driesdreef, op de route van de voormalige lijn 9, niet meer bediend door het reguliere openbaar vervoer.

Uitbreiding van parkeerverboden op N9 in Mariakerke

Langs de N9 in Mariakerke vormt zich een gevaarlijke verkeerssituatie door geparkeerde vrachtwagens. Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover al meerdere vragen aan de schepen: zowel mondeling in de commissie Mobiliteit (maart 2022), als schrfiftelijk.

De nieuwe fietsbrug Vijfhoekstraat Gent wellicht klaar in mei 2023!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stand van zaken van de bouw van de nieuwe fietsbrug aan de Vijfhoekstraat in Gent die ondertussen al een half jaar vertraging opliep.

Blauwe fietsbrug in Mariakerke blijft pijnpunt

Er worden op korte termijn geen maatregelen getroffen om van de fietsbrug over het kanaal Gent-Brugge een veiligere fietsoversteek te maken. Dat blijkt uit informatie die Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Met het stijgend aantal fietsers, neemt de nood echter toe.

Maatregelen om wateroverlast aan kruispunt Vijfhoekstraat – Durmstraat Mariakerke op te lossen

Naar aanleiding van de wateroverlast op 17 augustus 2022 rond de Henri Storystraat, ten gevolge van een hevige regenbui, informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) opnieuw bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de stappen die de minister zal ondernemen om de problemen met wateroverlast op te lossen.

Begin 2023 aanpak gevaarlijke situatie Basisschool De Wijze Eik Mariakerke

De verkeerssituatie rond de schoolpoort van basisschool De Wijke Eik te Mariakerke kan veiliger gemaakt worden. Voor de schoolgaande kinderen die met de fiets komen, zijn er geen fietspad of fietssuggestiestroken voorzien, wat leidt tot gevaarlijke situaties.

Nieuwe basisschool op parking Bourgoyen

De Stad Gent heeft de opdracht gegeven aan een studiebureau om te onderzoeken of er in de omgeving van de parking Bourgoyen een basisschool voor 120 leerlingen kan gebouwd worden. Op het terrein van 3,5 hectare zouden ook ruimtes voor de werkploegen van de Groendienst voorzien worden. Op 26 maart 2022 konden de buurtbewoners de eerste keer hun ideeën en suggesties geven op een infomarkt.

Voorlopig geen extra ontmoetingscentrum in Mariakerke

De coronapandemie legde duidelijk bloot dat mensen nood hebben aan verbinding en dat het belangrijk is dat het gemeenschapsgevoel bevorderd wordt. In Mariakerke werken geëngageerde vrijwilligers samen om een ontmoetingscentrum open te houden in de oude Pastorij. Het ontmoetingscentrum biedt onderdak aan verschillende verenigingen en er worden ook veel activiteiten georganiseerd. Volgens de vrijwilligers is er een tekort aan beschikbare en betaalbare zaaltjes in Mariakerke voor dergelijke activiteiten.

Onveilige verkeerssituatie langs N9 moet dringend aangepakt worden !

Inwoners van Mariakerke-Kolegem maken zich al langer zorgen over de vrachtwagens die geparkeerd staan langs de N9. Sommige vrachtwagens parkeren zich daar verschillende dagen na elkaar (vb. in het weekend). Sinds de betalende zone langs de Nieuwevaart wordt gecontroleerd, verplaatste de parkeerplaats van de vrachtwagens zich naar de zone langsheen de N9.

Slechte staat straten Mariakerke-Kolegem wordt bekeken

De straten achter het Kollekasteel liggen er niet zo goed bij. Door de recente nutswerken en het vele verkeer dat er gepasseerd is tijdens de omleiding, zijn er putten in de weg ontstaan en is het asfalt op sommige plaatsen losgekomen. In sommige straten (vb. Albrecht Dürerlaan) zijn ook de boordstenen scheef gezakt wat tot gevaarlijke situaties voor voetgangers leidt.