Pagina's met de tag "Mobiliteit"

Geluidsoverlast Oost-Vlaamse autosnelwegen – aanvragen geluidsschermen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de maatregelen die door het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden genomen om geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer, te verminderen.

Wegproblemen melden via Mijn Burgerprofiel

Gent trekt resoluut de kaart van Mijn Burgerprofiel en heeft de ambitie om voor een maximale Gentse inhoud te zorgen in deze overkoepelende applicatie. Doelstelling is ervoor te zorgen dat Gentenaars niet telkens een andere applicatie moeten downloaden of zich meermaals moeten registreren. In dat opzicht wordt bijvoorbeeld het "MijnGent"- profiel afgebouwd.

Plannen met de shuttledienst voor Mariakerke

In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de lus Mariakerke Post - Driesdreef, op de route van de voormalige lijn 9, niet meer bediend door het reguliere openbaar vervoer.

Mobiliteitsonderzoek De Grote Trek - Route naar school

Met het mobiliteitsonderzoek De Grote Trek willen het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren in kaart brengen. De verzamelde gegevens worden meegenomen in het beslissingsproces in mobiliteitsdossiers of bij de inrichting van het openbaar domein.

Drongen – Resultaten streefbeeldstudie N466 Deinsesteenweg in 2026 verwacht

De N466 doorkruist op het traject tussen de R4 en de E40 de woonwijken en het centrum van Drongen. De gewestweg is eveneens een vaak gebruikt traject voor fietsers van en naar Drongen. Het downsizen van de N466 is een vraag die al langer leeft bij buurtbewoners en actiegroepen, waarbij de weg niet langer als primaire weg (hoofdweg) wordt aangeduid en niet als hoofdvrachtroute.

Gent – heraanleg N9 ten vroegste in 2027 van start!

Vlaams volksvertegenwoordige Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eersdere schriftelijke vragen – naar de stand van zaken van de oplossingen op korte termijn voor de gevaarlijke fietsbrug Westerringspoor, het ‘blauw brugje’, gezien de heraanleg van de N9 op de gevaarlijke baan wordt geschoven.

Inzet van lokfietsen in Gent

Fietsdiefstallen zijn een echte plaag. Van januari tot november 2023 werden er in Gent 2.447 fietsdiefstallen aangegeven. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger. Iedereen kent wel iemand wiens fiets gestolen werd, of is zelf al slachtoffer geweest. Door de steeds stijgende verkoop van - duurdere - elektrische fietsen wordt de financiële klap voor slachtoffers ook groter.

Een definitieve oplossing voor het E17-brokkelviaduct in Gentbrugge is nodig!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters over het E17-viaduct in Gentbrugge en de stand van zaken van de brokstukken die van het “brokkelviaduct” naar beneden kwamen.

Uitbreiding betalend parkeren buiten het centrum

Om de parkeerdruk voor bewoners te verminderen worden de groene parkeerzones uitgebreid. In het voorjaar van 2024 wordt de groene zone in de Brugse Poort uitgebreid
tot aan de Bourgoyen en in de zomer worden ook de wijken Nieuw Gent en Moscou groene zone. In het najaar volgt nog de wijk Muide-Meulestede. Bewoners kunnen dan nog altijd gratis parkeren aan de hand van een bewonersvergunning.

Fietstunnel Raverschootstraat Eeklo – eerste fase start begin 2025

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering voor de aanleg van de fietstunnel (fase 1) Raverschootstraat in Eeklo waarvoor in het geïntegreerd investeringsprogramma 2024 7.000.000 euro budget is voorzien.