Pagina's met de tag "Oost-Vlaanderen"

Geluidsoverlast Oost-Vlaamse autosnelwegen – aanvragen geluidsschermen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de maatregelen die door het  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) worden genomen om geluidshinder veroorzaakt door het wegverkeer, te verminderen.

Wateroverlast - maatregelen

Naar aanleiding van de waterellende in de eerste helft van november 2023 in de Westhoek en tal van andere Vlaamse gemeenten informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de mogelijkheid om de geplande projecten uit het Sigmaplan versneld te laten uitvoeren, naar de stand van zaken van een aantal geplande ingrepen en naar de maatregelen die nog deze legislatuur zullen genomen worden ter preventie van de wateroverlast ten gevolge van de extreme regenval in Vlaanderen.