Pagina's met de tag "Water"

Wateroverlast - maatregelen

Naar aanleiding van de waterellende in de eerste helft van november 2023 in de Westhoek en tal van andere Vlaamse gemeenten informeerde Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) naar de mogelijkheid om de geplande projecten uit het Sigmaplan versneld te laten uitvoeren, naar de stand van zaken van een aantal geplande ingrepen en naar de maatregelen die nog deze legislatuur zullen genomen worden ter preventie van de wateroverlast ten gevolge van de extreme regenval in Vlaanderen.

Blue deal biedt maatregelen om zuurstoftekort in (Oost-)Vlaamse waterlopen te verhelpen

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) over maatregelen voor het zuurstoftekort in Oost-Vlaamse waterlopen. Eind juni 2023 zijn op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen dode vissen gevonden. Na weken van droogte heeft het twee dagen geregend en die combinatie heeft een hoog zuurstoftekort veroorzaakt in het water.

62 bijkomende ligplaatsen voor woonboten in Vlaanderen

Wonen op het water heeft de laatste jaren aan populariteit gewonnen. Deze woonvorm kan bovendien een bijdrage leveren aan de oplossing van de woningproblematiek.

Minder waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven

De in de Blue Deal geplande investeringen hebben tot doel de Infrastructure Leakage Index (ILI), de verhouding van het werkelijke ten opzichte van het onvermijdelijke waterverlies, tegen eind 2025 te verlagen tot 0,5.

Kanaalzone wordt aantrekkelijker gemaakt!

Als antwoord op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) gaf bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) een overzicht van de initiatieven die zij in overleg met haar Nederlandse collega, plant om de kanaalzone aantrekkelijker te maken.

Verborgen en verdwenen waterlopen - opvolgvraag

In de Visienota Water in de Stad Gent werden zes uitdagingen opgenomen. Sinds 2020 is de stad Gent – samen met De Vlaamse Waterweg nv – bezig met de uitvoering van deze visienota door middel van concrete projecten. Eén van de zes uitdagingen is het voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast. Dit wil men realiseren door het o.a. terug openleggen van verdwenen waterlopen. Hiervoor is voorlopig een budget van ongeveer €800.000 voorzien.

Studie naar openleggen Oude Lievegang begin 2024 van start

In de Visienota Water in de Stad Gent werden zes uitdagingen opgenomen. Sinds 2020 is de stad Gent – samen met De Vlaamse Waterweg nv – bezig met de uitvoering van deze visienota door middel van concrete projecten. Eén van de zes uitdagingen is het voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast. Dit wil men realiseren door het o.a. terug openleggen van verdwenen waterlopen. Hiervoor is voorlopig een budget van ongeveer €800.000 voorzien.

Gratis kraantjeswater op de Gentse Feesten!

De consumptie van kraantjeswater brengt heel wat voordelen met zich mee. Het is een ecologisch en lokaal product van uitstekende kwaliteit en is bovendien goed voor de portemonnee.

Opnieuw geen huurbootjes aan PoléPolé tijdens Gentse Feesten

De Scheepvaartpolitie en de Gentse bootjesverhuurmaatschappijen willen aanvaringen met gelegenheidsschippers tijdens de Gentse feesten zoveel mogelijk vermijden. Daarom zullen er ook dit jaar geen huurbootjes varen binnen de perimeter van de Gentse Feesten. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

Aanpak zwerfvuil bevaarbare waterlopen: overheid en burgers gedeeld verantwoordelijk!

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg in de commissievergadering van het Vlaams parlement minister Lydia Peeters (Open Vld) over de aanpak van zwerfvuil in bevaarbare overlopen, in opvolging van zijn eerdere schriftelijke vragen, waar uit het antwoord bleek dat voor de ruiming van 3.600 ton afval op het water in 2021 en 2022 een budget van afgerond 6,9 miljoen euro werd gespendeerd.