Pagina's met de tag "Wondelgem"

Heraanleg Westergemstraat in functie van zone 30

In verschillende deelgemeenten en wijken worden er sinds 2018 geleidelijk aan zone 30's uitgerold. Recent werd een deel van de Westergemstraat heraangelegd.

Participatietraject nieuwe speelzone Ter Durmenpark

Speelzones zijn niet alleen ideaal om te ravotten of om klauterkunsten te oefenen, maar ook een ideale ontmoetingsplek voor jonge gezinnen. De kinderen maken er makkelijk nieuwe vriendjes, en ook de (groot)ouders en begeleiders komen er met elkaar in contact.

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.

Nieuwe openbare verlichting Evergemsesteenweg - Wondelgem

In de delen van de Evergemsesteenweg waar de heraanleg is afgerond staat nieuwe openbare verlichting. Buurtbewoners melden mij dat er een donkere sfeer heerst in de
straat. Zeker ter hoogte van de oversteekplaatsen ervaren bewoners de verlichting als onvoldoende, wat bezorgdheden rond veiligheid naar boven brengt.

Goed nieuws voor de verkeersveiligheid in de Botestraat !

De Botestraat werd in 2021 heraangelegd. In het ontwerp werden zebrapaden voorzien, waarop een overstekende voetganger altijd voorrang heeft.

Ongevallen aan spoorwegbrug Spesbroekstraat: nood aan tijdelijke constructie

De afgelopen maanden waren er verschillende ongevallen aan de spoorwegonderdoorgang in de Spesbroekstraat in Wondelgem. De hoogte voor doorrijdende voertuigen is op die plaats beperkt tot 2,20 meter. Ondanks de duidelijke signalisatie, zijn er de laatste weken méér aanrijdingen te noteren. 

Werken aan BRICO-kruispunt en omgeving zullen minstens 5,5 jaar duren

Dit najaar start het verplaatsen van de nutsleidingen aan de R4 in Wondelgem. Er is nog geen startdatum voor de ingrijpende werkzaamheden die erop volgen, maar wel is duidelijk dat de werken aan het BRICO-kruispunt in Wondelgem ten vroegste in 2025 kunnen aanvatten en minstens tot 2031 zullen duren. 

Invulling braakliggend terrein Neptunussite - stand van zaken

In 2021 werd het Neptunuszwembad gesloopt en ontmanteld. Het was de bedoeling om de site nog deze legislatuur te voorzien van een nieuw binnenzwembad, een parking, een wijkpark, enz. Een juridische procedure veroorzaakte echter uitstel.