Vernieuwde brug over Afleidingskanaal Leie in Eeklo ten vroegste eind 2024 klaar

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op de schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) naar de geplande investeringen voor het vernieuwen van de brug over het Afleidingskanaal van de Leie in Eeklo, waarvoor op het investeringsprogramma in 2022  3.500.000 euro is voorzien, antwoordde minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters dat de werken mogelijk eind 2024 klaar zullen zijn.

Het is de bedoeling om de bovenbouw van de bestaande brug te vernieuwen met behoud van de bestaande onderbouw. Concreet betekent dit afbraak van het bestaande wegdek, het wegnemen en vervangen van de betonnen brugplaat en de langse betonnen draagbalken en het voorzien van nieuwe balken, brugplaat en asfalt wegverharding. Er wordt daarbij getracht de bestaande landhoofden en middenpijlers te behouden.

Er wordt gestreefd naar een aanvraag omgevingsvergunning en een aanbesteding van de werken tegen einde 2022. De werken zouden dan mogelijk kunnen doorgaan tweede helft 2023, aansluitend op andere voorziene wegenwerken op de N9. Dit om de werken op elkaar te kunnen afstemmen met betrekking tot onder andere omleidingen.

Er zijn in 2021 een aantal vooronderzoeken gebeurd in functie van de technische inschatting of de bestaande landhoofden en middenpijlers behouden kunnen blijven. Er zijn vandaag nog uitzettingsmetingen lopende die hopelijk binnenkort met voldoende zekerheid uitgeklaard en geëvalueerd kunnen worden. Als blijkt dat de bestaande landhoofden en middenpijlers toch niet gebruikt kunnen worden, dan zal de projecttiming schuiven omdat de aard van het project dan behoorlijk verruimt, en dit zowel financieel, technisch, als naar benodigde uitvoeringstermijn. Er moet dan immers een volledige brugvervanging voorzien worden.

Stijn De Roo: “Het is wachten op de resultaten van de vooronderzoeken en uitzettingsmetingen vooraleer beslist kan worden of de bestaande landhoofden en middenpijlers behouden kunnen blijven bij de bouw van de nieuwe brug.

Zowel de verdere timing als het kostenplaatje zullen daardoor bepaald worden… Hopelijk is daarover vlug duidelijkheid."

Schepen Koen Loete: “Dank aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo voor zijn vraag en het antwoord van minister Peeters waarmee ze letterlijk en figuurlijk over de Eeklose brug komt voor een spoedig en grondig herstel. Heel noodzakelijk voor de optimalisatie van het vele verkeer over deze brug tussen Gent en Brugge”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.