VLEVA versterken om meer te wegen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In september 2023 bracht de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) een advies uit: ‘Optimaal wegen en inspelen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU’. Het Europese onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid oefent toenemende invloed uit op het Vlaamse beleid ter zake.

In dit advies wil VARIO aangeven hoe Vlaanderen het best kan inspelen op dat Europese beleid om er de meeste baten uit te halen en hoe de manier waarop Vlaanderen het Europese beleid mee vormgeeft, geoptimaliseerd kan worden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over het VARIO-advies terzake in de commissie Economie van het Vlaams parlement.

Via deze link vindt u mijn vragen en het uitgebreide antwoord van de minister.

Stijn De Roo: “De Vlaamse aanwezigheid in Europa is een van de belangrijke onderdelen in het antwoord van de minister, net als de opvolging van welke subsidiemechanismen er allemaal mogelijk zijn. Onze kennisinstellingen en de structuren die daarrond hangen, scoren sterk Europees.

Wat mij in het rapport verontrust, is de lagere deelname van de Vlaamse bedrijven in vergelijking met de andere Europese landen. Het Europese voorzitterschap is een belangrijk moment om de rol van VLEVA te versterken.”

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.