Waterverlies in Vlaanderen: doelstelling, de ILI verlagen tot 0,5 tegen 2025, nog lang niet gehaald

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Dagelijks gaan er nog steeds tienduizenden liters drinkwater verloren. Water transporteren zonder verliezen is onmogelijk. Maar het is wel belangrijk dat Vlaanderen verder werk maakt van het terugdringen van de te grote waterverliezen, zeker in tijden waarin zomerse watertekorten dreigen door aanhoudende perioden van droogte en er discussies lopen over het oppompen van grondwater.

De in de Blue Deal voorziene investeringen hebben tot doel om de Infrastructure Leakage Index (ILI), de verhouding van het werkelijke waterverlies ten opzichte van het onvermijdelijke waterverlies, tegen eind 2025 te verlagen tot 0,5.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (CD&V) informeerde bij bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) naar de stand van zaken van de door de minister in de commissievergadering van 11 mei 2021 aangekondigde audit over de nodige extra inspanningen om lekverliezen te beperken, naar de resultaten van de audit en naar de uitrol van de digitale watermeter.

“Het rapport ‘Omvang van waterverlies bij Vlaamse waterbedrijven’ komt tegemoet aan de actie voor het opzetten van een vervolgaudit van de lekverliezen vermeld in de Blue Deal,” antwoordde minister Demir op de vragen van De Roo. Het rapport begroot en kadert kwantitatief en financieel de grootte van het waterverlies bij de Vlaamse waterbedrijven. Het formuleert volgende aanbevelingen: inzetten op een eenduidige definiëring, een verfijning van de berekeningswijzen van waterverliezen en verder inzetten op het gebruik en het optimaliseren van een socio-economisch model waarmee transparant de kosten en baten tegen elkaar afgezet kunnen worden.

De nieuwe Europese Drinkwaterrichtlijn bevat een aantal bepalingen rond lekverliezen. De Europese Commissie zal een drempel vastleggen voor het lekverlies tegen uiterlijk 12 januari 2028. Wordt de drempel overschreden, dan moet een lidstaat een actieplan indienen. De Blue Deal legt natuurlijk wel alvast het ambitieniveau vast op 0,5 tegen 2025.

Het proces van de omzetting van de richtlijn is nog lopende en dit traject wordt ook aangegrepen om voor de aanpak van de lekverliezen een wettelijk kader uit te werken. De wetgeving moet ervoor zorgen dat het ambitieniveau op scherp gesteld wordt, dat er ‘state of the art’-inspanningen gedaan worden en dat er op het terrein vooruitgang geboekt wordt. Tussentijdse doelstellingen kunnen hier een plaats hebben.

De drinkwaterbedrijven rapporteren jaarlijks rond de verschillende acties aan de regulatoren en aan het kabinet.

De drinkwaterbedrijven beweren te proberen beter aan lekdetectie te doen door gebruik te maken van allerlei nieuwe technologieën. Het enige goede voorbeeld is Water-link die vooruitgang heeft geboekt inzake lekdetectie. Vele drinkwaterbedrijven kunnen nog geen resultaten voorleggen over het aantal kubieke meter lekverlies.

Wat de uitrol van de digitale watermeter in Vlaanderen betreft:  Farys, De Watergroep en Pidpa rollen momenteel een proefproject uit waarbij ze 70.000 digitale meters installeren in synergie met Fluvius. Bij Water-link is meer dan 99 procent van alle watermeters vervangen door een digitale watermeter.

Stijn De Roo: “De ILI van 0,5, de doelstelling waarnaar gestreefd moet worden tegen 2025, wordt niet gehaald. En 2025 is natuurlijk niet meer veraf…

Water transporteren zonder verliezen zal nooit mogelijk zijn. Het komt erop aan het verlies te beperken en te gaan voor een kwaliteitsvol en performant drinkwaternetwerk.

De uitrol van de digitale watermeter is een belangrijk onderdeel van de totaalstrategie om na te gaan waar de lekken zitten. In dialoog gaan met de drinkwatermaatschappijen blijft nodig.”

Het volledige verslag van mijn vraag vindt u hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.