Werken nieuwe Goedingebrug over de Leie in Drongen wellicht in najaar 2025 van start!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) naar de geplande investering van 1.250.000 euro in het GIP 2023 voor een studie voor de vervanging van de Goedingebrug over de Leie in Drongen.

De minister antwoordde dat de studie in de eerste instantie in de markt gezet wordt  in het kader van de  vervanging van de Goedingebrug (prioritair kunstwerk), de brug van de E40 over de Leie. De vervanging van de wegenisbrug is noodzakelijk uit veiligheidsoverwegingen. De brug nadert zijn einde levensduur en dient prioritair vervangen te worden. De bedoeling is aldus om hier zo snel mogelijk naar een uitvoerbaar ontwerp en uitvoering toe te werken. Voorts beschikt de huidige brug niet over een pechstrook en/of conforme geleideconstructie. Zowel een pechstrook als geleideconstructie dienen in de toekomst de veiligheid van de weggebruiker op de brug te verbeteren (op vandaag is er sprake van aanrijding tussen vrachtwagens op de 1e rijstrook en wagens op de 2e rijstrook).

Daarnaast zal ook de passerelle voor voetgangers en fietsers, vandaag opgehangen aan de Goedingebrug zelf, vervangen moeten worden. Binnen de studie worden de mogelijkheden tot een volwaardige fietsersbrug onderzocht en verder uitgewerkt.

De studie wordt aanbesteed door AWV. In mei 2023 zou de opdracht aan een studiebureau toegekend worden.

Voor de wegenisbrug is het de bedoeling toe te werken naar een omgevingsvergunningaanvraag in de zomer/najaar 2024. Dit met het oog op een start uitvoering na de zomer/najaar 2025. Voor de fietsersoplossing wordt dezelfde timing en een gezamenlijke uitvoering beoogd. Enkel indien tijdens de studie blijkt dat dit, omwille van randvoorwaarden, niet mogelijk is, zullen beide dossiers losgekoppeld worden om de timing voor de wegenisbrug te vrijwaren. Er zal rekening gehouden worden met de voorwaarden voor de snelweg en de onderliggende waterweg (in beheer van de Vlaamse Waterweg).

In het kader van de oplossing voor de fietser zal gezamenlijk met de relevante projectpartners, via de projectstuurgroep (PSG), gekeken worden naar de mogelijke oplossingen binnen het projectgebied. De stad Gent maakt uiteraard deel uit van deze PSG.

Stijn De Roo: “De nieuwe Goedingebrug is nodig om de veiligheid van alle weggebruikers te kunnen garanderen. De werken zullen hinder veroorzaken voor het verkeer op de E40. Hopelijk verlopen de werken vlot zodat de hinder voor het verkeer niet langer duurt dan nodig.”

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.