Fietsersbrug van 166 meter op komst in Wondelgem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In de commissie Mobiliteit van de Gentse gemeenteraad vroeg ik aan schepen Watteeuw een stand van zaken op van de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen.

We mogen een serieuze brug verwachten: in totaal moet een afstand van 166 meter overbrugd worden. Er wordt ingezet op een brede, veilige en comfortabele verbinding. Op stuurhoogte zal er een fietsbreedte van 5,5 meter zijn, en de hellingen van het brugdek worden zacht glooiend aangelegd met een maximale helling van 2,5%. Er wordt ook gedacht aan de lokale ontsluiting door een lokale aantakking op de Heinakker.

Momenteel worden de plannen afgewerkt in functie van de omgevingsvergunningsaanvraag. De werken moeten midden 2021 starten, zodat de brug is afgewerkt midden 2022. De schepen gaf aan dit onder voorbehoud is van de verwervingsprocedure.

"Er is nog wat werk aan de winkel. Op vandaag is er nog geen duidelijkheid over het precieze tracé van de fietssnelweg op het grondgebied van Wondelgem en moeten er nog verschillende verwervingen plaatsvinden. Het is van groot belang dat de timing wordt gehaald, zodat fietsers niet in de problemen komen wanneer de werken aan de R4 ter hoogte van de BRICO starten. Ik kijk alvast uit naar deze belangrijke realisatie voor Wondelgem en Evergem en bij uitbreiding het Meetjesland."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.