Stijn De Roo

Vlaams parlementslid Stijn De Roo is op zoek naar een parlementaire medewerker ter ondersteuning van zijn werk in het Vlaams…

Lees meer

Ik ging op bezoek bij Orange Belgium en Helicus voor de zomerstage van VOKA. We hadden het over 5G en de toepassingen voor…

Lees meer

Het onderdeel Omgeving van het regeerakkoord stelt: "We blijven inzetten op het verder vereenvoudigen, verbeteren en versnellen…

Lees meer

In haar beleidsnota “Facility Management 2020-2025” van 25 mei 2021 stelt de schepen dat Stad & OCMW Gent een voorbeeldfunctie…

Lees meer

Jaarlijks trekt de Vlaamse overheid 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Ook dit jaar lanceert de…

Lees meer

“In het gescheiden ophalen van afvalstromen kunnen de consumenten aan afvalverwerkende intercommunales niet enkel hun restafval,…

Lees meer

“De verkeersdrukte is een kenmerk geworden van onze dichtbevolkte regio. Woonkernen in de buurt van drukke autosnelwegen en…

Lees meer

Op uitnodiging van Boerenbond mocht ik stage lopen bij Rudy Raes Bloemzaden nv in Destelbergen. Zij toonden mij hoe zijn als…

Lees meer

Wie zich in het verkeer waagt met de fiets, bromfiets, motorfiets, auto, bus, … en een verkeersovertreding begaat zoals te snel…

Lees meer