Stijn De Roo

Mensen die langs de Schelde wonen in Gentbrugge, Sint-Amandsberg en Destelbergen worden al verscheidene jaren geplaagd door…

Lees meer

Op 24 oktober 2020 is een schip tegen de Meulestedebrug gevaren. Door dat ongeval werd de brug gedeeltelijk gedemonteerd voor…

Lees meer

Door de coronacrisis zijn verschillende onderzoeksactiviteiten vertraagd en verstoord. Volgens het Fonds Wetenschappelijk…

Lees meer

Door de periodes van aanhoudende droogte de laatste jaren was het waterpeil op meerdere Vlaamse waterwegen erg laag. Op meerdere…

Lees meer

In de commissie Economie antwoordde minister Hilde Crevits aan Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo dat de Artificiële…

Lees meer

In mei maakte Audit Vlaanderen zijn ondernemingsplan 2021 bekend. Dat bouwt verder op het meerjarenondernemingsplan 2020-2024 en…

Lees meer

De Universiteit van Gent voerde praktesten uit op de Gentse arbeidsmarkt, in opdracht van de stad Gent. In totaal werden er 1920…

Lees meer

Op de Vlaamse Regering van 18 juni werd het impulsprogramma ‘innovatie in gezondheid en zorg’ goedgekeurd in het kader van het…

Lees meer

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is bevoegd voor de bermen langs de autosnelwegen en gewestwegen. De Vlaamse overheid kiest…

Lees meer