Stijn in Gent

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd Stijn verkozen in de Gentse gemeenteraad. Hij is er sinds maart 2019 fractievoorzitter van cd&v Gent.

Hij zetelt in de commissies:

  • Mobiliteit, Economie en Openbaar domein (MEO)
  • Stedenbouw, Stadsontwikkeling natuur en Wonen (SSW)
  • Algemene zaken, Financiën en Burgerzaken (AFB)

Stijn is een actief raadslid. Van alle raadsleden stelde hij sinds zijn aantreden het hoogst aantal vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Verder kaart hij ook de Gentse thema's op Vlaams en federaal niveau, en vice versa.

nieuws uit Gent

Gent onderzoekt mogelijkheden om samen met je huisdier begraven te worden

In de toekomst zal ook de Stad Gent het mogelijk maken om samen met je huisdier begraven te worden. Dat blijkt uit het antwoord op een vraag die fractieleider Stijn De Roo (cd&v) stelde aan schepen Isabelle Heyndrickx (cd&v) op de gemeenteraad.

Gentse regio en Leiestreek - Wateroverlast januari 2024

Tijdens de recente overstromingen van januari 2024 was er ook in het Gentse en in de Leiestreek verhoogde waakzaamheid en wateroverlast. Uit de gegevens op Waterinfo bleek dat de alarmpeilen in Sint-Baafs-Vijve en Deinze werden overschreden en dat ze langs de Toeristische Leie historisch hoog waren. De waterafvoer van de Leie naar Heist bedroeg slechts een fractie van de wassen van 2003 en 1993, namelijk slechts 20 m³/sec in plaats van 80 m³/sec over een periode van 5 dagen. 

Veiligheid en drukte tijdens het Lichtfestival

Het Lichtfestival 2024 lokte op 5 dagen tijd ongeveer 600.000 bezoekers. Vergeleken met 2021 is dat geen recordaantal - toen kwamen er 810.000 kijklustigen naar onze stad. Op het parcours van deze editie zorgden de vele bezoekers, voornamelijk op zaterdagavond, op bepaalde plaatsen wel voor grote drukte. Zo was er een opstopping in het station Gent-Sint-Pieters op zaterdagavond. De NMBS zette daarvoor twee extra treinen in. Bezoekers meldden mij ook opstoppingen en grote drukte in de Hoogpoort.

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.

Kijkcijfers livestream Gentse gemeenteraad blijven laag

Het aantal Gentenaars dat de gemeenteraad (her)bekijkt via de livestream blijft laag. Het aantal unieke kijkers voor de gemeenteraad blijft stabiel en schommelt rond de 221 per zitting. De meesten kijken uitgesteld. Dat blijkt uit informatie die fractieleider Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Volgens De Roo is de kwaliteit van de zittingen niet toegenomen sinds de herinvoering van de fysieke zittingen na de coronacrisis.

Wegproblemen melden via Mijn Burgerprofiel

Gent trekt resoluut de kaart van Mijn Burgerprofiel en heeft de ambitie om voor een maximale Gentse inhoud te zorgen in deze overkoepelende applicatie. Doelstelling is ervoor te zorgen dat Gentenaars niet telkens een andere applicatie moeten downloaden of zich meermaals moeten registreren. In dat opzicht wordt bijvoorbeeld het "MijnGent"- profiel afgebouwd.

Plannen met de shuttledienst voor Mariakerke

In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de lus Mariakerke Post - Driesdreef, op de route van de voormalige lijn 9, niet meer bediend door het reguliere openbaar vervoer.

Mobiliteitsonderzoek De Grote Trek - Route naar school

Met het mobiliteitsonderzoek De Grote Trek willen het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren in kaart brengen. De verzamelde gegevens worden meegenomen in het beslissingsproces in mobiliteitsdossiers of bij de inrichting van het openbaar domein.

Publiek sanitair in de deelgemeentes: stand van zaken

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom maakt het voorzien van voldoende kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair deel uit van de publieke dienstverlening. Gent telt op heden 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.