Stijn in Gent

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd Stijn verkozen in de Gentse gemeenteraad. Hij is er sinds maart 2019 fractievoorzitter van cd&v Gent.

Hij zetelt in de commissies:

  • Mobiliteit, Economie en Openbaar domein (MEO)
  • Stedenbouw, Stadsontwikkeling natuur en Wonen (SSW)
  • Algemene zaken, Financiën en Burgerzaken (AFB)

Stijn is een actief raadslid. Van alle raadsleden stelde hij sinds zijn aantreden het hoogst aantal vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Verder kaart hij ook de Gentse thema's op Vlaams en federaal niveau, en vice versa.

nieuws uit Gent

Aanpak van geluidshinder in Drongen

Uit een bevraging van Leefbaar Drongen blijkt dat maar liefst 63% van de buurtbewoners geluidsoverlast ervaren in hun buurt of straat. Dit gaat gepaard met een negatieve impact op de leefbaarheid en gezondheid. Het probleem van de geluidshinder in Drongen door de E40, R4, N466 is al meerdere malen aangekaart.

Heraanleg Westergemstraat in functie van zone 30

In verschillende deelgemeenten en wijken worden er sinds 2018 geleidelijk aan zone 30's uitgerold. Recent werd een deel van de Westergemstraat heraangelegd.

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.

Publiek sanitair in Gent

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom willen we als Stad kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair voorzien. Op dit moment telt Gent 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.

Gentenaar blijft de weg vinden naar wijkbibliotheken

De wijkbibliotheken blijven een succes. Vooral in de vestigingen van Wondelgem en aan de Watersportbaan blijft het aantal ontleningen stijgen in vergelijking met de periode vóór corona. Dat blijkt uit een vraag van fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) aan schepen Sami Souguir (Open Vld).

Vier op tien buitenlandse bestuurders betaalt parkeerboete niet

In 2023 werden in Gent 17.062 parkeerboetes uitgeschreven voor wagens met buitenlands kenteken, goed voor een totaal van 852.520 euro. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). Opvallend: vier op tien bestuurders legden de boete naast zich neer.

Aantal straatbomen groeit verder in Gent

Tussen 2017 en 2024 zijn er in Gent 2.755 nieuwe straatbomen aangeplant. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo (cd&v) opvroeg bij schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (Vooruit). Hiermee telt de Stad Gent in totaal 35.332 straatbomen.

De 3-30-300 regel voor groen in Gent

Gemeenteraadslid Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) over de nieuwe Vlaamse Groennormen in Gent.

Gentse Draken enorme meerwaarde

Verschillende steden en gemeenten ervaren moeilijkheden bij het oprichten of in standhouden van fietsbrigades. Onder meer in Wemmel en Aalst werden de fietsbrigades opgedoekt om de eenvoudige reden dat men niet genoeg inspecteurs kon vinden die er deel van wilden uitmaken.