Gentse Draken enorme meerwaarde

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Verschillende steden en gemeenten ervaren moeilijkheden bij het oprichten of in standhouden van fietsbrigades. Onder meer in Wemmel en Aalst werden de fietsbrigades opgedoekt om de eenvoudige reden dat men niet genoeg inspecteurs kon vinden die er deel van wilden uitmaken.

In Gent ligt de situatie momenteel gelukkig anders: de Gentse Draken tellen vier teams van vier agenten. De Gentse expertise wordt bovendien breed gedeeld door het aanbieden van cursussen aan politiezones die fietsbrigades hebben of willen oprichten. Een groot deel van de uitdaging lijkt te liggen bij het motiveren van jonge politiemensen om op de fiets te springen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de burgemeester:

  1. Ervaart de Gentse Politie moeilijkheden bij het in standhouden of uitbreiden van de fietsbrigade? Zo ja, welke?
  2. Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om de fietsbrigade aantrekkelijker te maken voor jonge politiemensen?

Burgemeester De Clercq antwoordde:

"Ik ben ook fan van onze flikken in het algemeen en van onze draken. 

De fietsbrigade van het Gentse korps werd inderdaad opgericht in 1998 met de bedoeling om beter en meer aanwezig te zijn in de binnenstad.  

Want onze ‘Draken’ zijn, net als de draak op het Belfort, de ogen en oren van het stadscentrum. Beschikken over flexibele en zichtbaar aanwezige agenten in uniform in het straatbeeld van onze binnenstad blijft een gigantische meerwaarde. Inderdaad gemakkelijk aanspreekbaar en komen op andere plaatsen dan onze interventiepolitie dat zich voornamelijk met een combi verplaatst.   

Nu op vlak van rekrutering kampt Politiezone Gent, net als andere politiezones, met de uitdaging om collega's aan te trekken voor de Draken. 

Van de 16 plaatsen zijn er momenteel 12 ingevuld, al is er zicht op de instroom van een nieuwe collega in 2025 die momenteel nog in opleiding is. Het korps meldt mij dat de interesse voor de fietsbrigade bij afstuderende politiemensen eerder gering is. Een mogelijke verklaring die onze korpschef geeft, is dat de combinatie van een job met specialisatie verkeer en de fysieke uitdaging die de job stelt uitdagend is. Dat is ook zo. Dat voelen we ook. We zien dat ook. Een Draak fietst ongeveer 30 km per dag, ongeacht de weersomstandigheden en dat is niet niks. Net afgestudeerde inspecteurs starten vaak in een interventiedienst waar ze kunnen proeven van de actie en het brede werkterrein. 

Nu we doen continu inspanningen gedaan om interesse te wekken voor de job van Draak. Heel wat huidige Draken zijn zelf tuk op hun job en ze stralen dat ook uit, we kennen er allemaal.  We hoeven geen namen te noemen, ze zijn allemaal even sympathiek. Ze hoeven nauwelijks aangespoord te worden om hun enthousiasme te delen met geïnteresseerden, aspiranten en burgerpubliek, op onder meer infoavonden, jobbeurzen, scholenbezoeken etc. 

Ik denk dat hun enthousiasme aanstekelijk is, belangrijk om nieuwe draken te rekruteren. 

Ik maak me, samen met de korpschef sterk dat onze zone een aantal unieke troeven in handen heeft die, in vergelijking met andere zones, een job als Draak aantrekkelijk maken en die tegelijk maken dat het team een grote meerwaarde biedt binnen onze werking.  

Ons fietsteam werkt in een stedelijke omgeving waar de inzet over een groot en divers werkterrein mogelijk is. We hebben ook een groot autovrij stadscentrum waar de Draken zich snel en vlot kunnen verplaatsen. Ze zorgen er voor zichtbare aanwezigheid en zijn tegelijkertijd zeer aanspreekbaar. Ook in recreatiedomeinen zoals de Blaarmeersen kunnen onze Draken vlot patrouilleren. 

Er zijn dus heel wat mooie uitdagingen.

We zijn ervan overtuigd dat de job als Draak voldoende afwisseling en uitdaging biedt voor de gemotiveerde politieambtenaar. In samenspraak met het team investeert de zone in degelijk materiaal om de job naar behoren en veilig te kunnen uitvoeren.

Een paar maanden geleden kwam een draak bij mij  om zijn nieuwe fiets te tonen. De fierheid die daarvan uitstraalde is ongelooflijk.

Ik weet ineens alles over die fietsen, allerlei snufjes en benodigdheden.  De fietsen komen uit Holland. Er zijn toen 5 à 6 mensen komen luisteren. En het is dat wat aanstekelijk werkt.

Er werd in 2021 nieuwe performante fietsen en een nieuw uniform aangekocht voor het team.  

Nu de nieuwe verkeersleiding geïnstalleerd is, zullen zij aanvullend aan de algemene werkgeversbelofte van de Gentse politie, gekend onder de noemer 100 % FL(IK), ook een specifieke werkgeversbelofte uitwerken voor de diverse teams binnen de verkeersdienst. 

De unieke aantrekkelijke aspecten eigen aan de job van onze draken zal op die wijze ook scherper in beeld komen voor potentiële kandidaten. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat ook de komende jaren voldoende gemotiveerd personeel zal gevonden worden om het team aan te vullen en te versterken. 

Ik vind het mooi dat de verschillende fracties ook hun appreciatie, respect en het belang daarvan onderkennen.

Ook als je mensen tegenkomt die potentieel geïnteresseerd zijn, spread the word. 

Bij ons Gentse draken heel wat uitdagingen en een mooie toekomst ."

Stijn De Roo: "De Gentse Draken bieden een enorme meerwaarde in Gent. In weer en wind leggen ze 30 kilometer per dag af voor van de veiligheid van alle Gentenaars. Indrukwekkend!"

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.