Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.

Uit de inspraakmomenten van december 2023 en januari van dit jaar blijkt duidelijk dat dit project leeft in Wondelgem. De terugkoppeling naar de buurt moet nog plaatsvinden. Buurtbewoners vragen zich af in welke mate met hun bezorgdheden rekening gehouden zal worden.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegde schepen op de gemeenteraadscommissie van 8 februari:

  1. Wat is de reactie van de schepen op het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? Hoe gaat de stad hiermee om?

  2. Welke lessen kunnen uit het arrest getrokken worden en hoe worden die lessen meegenomen?

  3. Gaat de stad in cassatie tegen het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen? 

Schepen Souguir antwoordde:

"We leven in een rechtsstaat. De Stad Gent zal het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting dan ook respecteren.  

Deels herbevestigt dit nieuwe arrest ook het zogenoemde Wasserij-arrest van 6 oktober 2022. Dat gaat over over de bevoegdheidverdeling bij het beoordelen van omgevingsvergunningen. Naar aanleiding van dat arrest heeft stad Gent in 2022 al verschillende maatregelen genomen. Ik heb u deze maatregelen op uw vraag in de commissie van 17 november 2022 ook uitvoerig toegelicht. Deze maatregelen zijn vandaag nog altijd van kracht en worden ook toegepast. De verkaveling aan de Liberteyt door sogent werd evenwel op 11 januari 2022 ingediend. Dat is ruim voor de uitspraken in het Wasserij-arrest. Hierdoor werd dit dossier ook kwetsbaar voor deze argumentatie. Wat in deze ook is gebleken. 

Voor dit recente arrest van 11 januari zal stad Gent niet naar het Hof van Cassatie gaan. De bevoegdheidsdiscussie over het vergunnen, staat middels de de Wasserijsite al op de rol van het Hof. Een bijkomend dossier over dit thema biedt derhalve weinig meerwaarde.  

Tot slot kan ik nog meegeven, dat het voor mij als schepen bevoegd voor Stedenbouw vanzelfsprekend is dat eventuele ruimtelijke onderzoeken en latere omgevingsvergunningen op deze site binnen de ruimtelijke structuurvisie van 'Ruimte voor Gent' moet passen."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.

Nieuws

Steeds meer ondernemingen bewust van cyberrisico’s

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over de cyberaanvallen op Vlaamse ondernemingen.

Jachtseizoenen 2021, 2022 en 2023: afschotcijfers en conclusies

De soorten die in Vlaanderen behoren tot het jachtwild zijn opgesomd in artikel 3 van het Jachtdecreet. Dat artikel verdeelt de wildsoorten in verschillende categorieën: grof wild, klein wild, waterwild en overig wild.