Economische exploitatie van witte waterstof in Vlaanderen eerder onwaarschijnlijk

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns naar de eventuele onderzoeken in Vlaanderen naar de aanwezigheid van witte waterstof, dit naar aanleiding van een recent Amerikaans onderzoek dat tot de conclusie komt dat de wereldwijde voorraden aan natuurlijke waterstof groter zijn dan ingeschat.

De minister stelde in zijn antwoord dat er recent meer aandacht gaat naar witte waterstof, naast grijze waterstof uit aardgas waarbij CO2 vrijkomt, de blauwe – dat is grijze waterstof waarbij de vrijgekomen CO2 wordt opgevangen – of de groene waterstof uit water en hernieuwbare elektriciteit. Witte waterstof komt op natuurlijke wijze in de ondergrond voor. Het concept was al langer gekend, maar dat het potentiële economische voorraden kan vormen, is veel recenter.

In vergelijking met aardgas dringt het zeer lichte waterstof veel makkelijker door gesteenten en naar de oppervlakte. Daardoor is de kans op natuurlijke ophopingen van witte waterstof in de ondergrond ook kleiner, al bestaat de kans dat we een onvolledig beeld hebben van hoe frequent natuurlijke waterstof voorkomt in de ondergrond.

Momenteel is er slechts één locatie gekend waar natuurlijke waterstof semi-commercieel gewonnen wordt, namelijk in een dorpje ergens in Mali. Daar kwam bij het boren van een waterput een belangrijke hoeveelheid waterstof spontaan vrij. In december 2023 hebben wetenschappers ook in het Franse Lotharingen indicaties gevonden van een mogelijke grote hoeveelheid waterstof, maar dat is wel op een diepte van meer dan 3000 meter. Daar is momenteel verder onderzoek lopende.

Het blijft moeilijk in te schatten hoeveel volume witte waterstof er precies onder de grond aanwezig is. Het is ook niet bekend hoe snel die natuurlijke bronnen zich aanvullen, en hoe zuiver de gevonden witte waterstof uiteindelijk is. Voor Vlaanderen, en ook België, is dat nog niet onderzocht, en de huidige kennis is te beperkt om op dit ogenblik verdere uitspraken te doen.

In Vlaanderen en België is de nodige expertise aanwezig om ook in dit aspect van de waterstoftechnologieën een rol op te nemen. De Belgische Geologische Dienst, onderdeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, maakt deel uit van een internationaal consortium dat een exploratieproject naar natuurlijke waterstof uitvoert in een nog niet verkend gebied in Mali.

Waterstof die natuurlijk voorkomt, is momenteel in de onderzoeksfase, waarbij er nog geen economische potentie voor bekend is. Maar onder andere met VITO hebben we expertise over de diepe ondergrond in Vlaanderen, mocht men het potentieel van witte waterstof verder willen onderzoeken. De stand van de huidige technologie maakt het eerder onwaarschijnlijk dat een economische exploitatie van witte waterstof mogelijk zal zijn.

Stijn De Roo: “Ook binnen onze eigen instellingen is er expertise, onder andere binnen VITO. Wanneer er verdere wetenschappelijke doorbraken zouden zijn, zijn we dan ook in staat om snel op die kar te springen.

Op vlak van witte waterstof zal Vlaanderen niet tot de top van de wereld behoren.

Verschillende projecten rond blauwe waterstof, groene waterstof, en misschien ook wel grijze waterstof, kunnen zorgen dat we toch al onze infrastructuur voorhanden hebben om waterstof verder te transporteren. Dat wordt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Het is belangrijk dat we ons wetenschappelijk kennisniveau voldoende op peil houden om te kunnen inspelen op eventuele opportuniteiten in de toekomst.”

Het volledige verslag van mijn vraag vindt u hier.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.