Gebruik van deelfietsen laait terug op tijdens Lichtfestival

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Bij de vorige editie van het Lichtfestival gaf het stadsbestuur een subsidie aan Donkey Republic om extra deelfietsen te plaatsen op twee verschillende locaties: P+R The Loop en P+R Oostakker. Hiervoor maakte het stadsbestuur 6.600 euro vrij.

Het doel was om de mensen die naar het Lichtfestival kwamen te stimuleren om hun wagen achter te laten op de P+R’s. De schepen gaf aan dat de lage gebruikscijfers van die extra deelfietsen te maken hadden met de geringe bekendheid van en kennis over het systeem, de slechte zichtbaarheid van de fietsen (vooral op P+R Oostakker) en het koude en donkere weer tijdens het Lichtfestival.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover opnieuw volgende vragen:

  1. Werd er extra ingezet op de deelfietsen tijdens het Lichtfestival 2024? Zo ja, hoeveel extra deelfietsen waren er ter beschikking en waar werden ze ingezet? Zo nee, waarom niet?
  2. Ligt het gebruik van de deelfietsen tijdens het Lichtfestival 2024 significant hoger dan gemiddeld op andere dagen?
  3. Hoe verhoudt het gebruik tijdens het Lichtfestival zich tot andere drukkere dagen (feestdagen, koopzondag, …)?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"In vergelijking met het vorige Lichtfestival is er nu een ander vergunning- en subsidiereglement voor deelfietsen. Dit maakt een vergelijking van deze cijfers met deze van het Lichtfestival 2022 niet evident. Toen werden aan twee locaties over 5 dagen 28 fietsen uitgeleend.

De vergunninghouders van deelfietsen komen nu enkel in aanmerking voor een subsidie als ze tijdens enkele evenementen extra fietsen aan afgesproken P&R’s plaasten. Voor 2024 geldt deze voorwaarde voor de Gentse Feesten en het Lichtfestival. Voor het Lichtfestival plaatsten de 3 aanbieders fietsen aan de P&R Weba (elk 10), de P&R Gentbrugge (elk 7), de P&R Ledeberg (elk 7) en aan de achterkant van het station Gent-Sint-Pieters (elk 7). In onderstaande tabel is het aantal gestarte ritten per dag op elke locatie opgelijst. De locatie Weba kende een beperkt gebruik maar op de andere locaties werden de fietsen regelmatig gebruikt.

 

Weba

Ledeberg

Gentbrugge

Achterkant GSP

Totaal

31/jan

0

2

7

27

36

1/feb

0

14

6

34

54

2/feb

0

8

8

37

53

3/feb

7

10

9

9

35

4/feb

10

3

5

14

32

Totaal

17

37

35

121

210

Het vastgestelde gebruik van de deelfietsen tijdens het Lichtfestival lag duidelijk hoger dan tijdens de rest van de maand januari. Onderstaande tabel bevat voor elke dag van het Lichtfestival per operator het totaal aantal ritten in Gent en het totale aantal voor de 3 operatoren samen. Wanneer dit vergeleken wordt met het gemiddelde van de andere woensdagen, donderdagen, … van januari buiten het Lichtfestival dan zien we voor de eerste 4 dagen een sterke toename (van 38 tot 58%). Enkel de zondag is de toename beperkter (7%)

Weekdag

Datum

Dott

Bolt

Donkey Republic

Totaal

Gemiddelde januari zonder Lichtfestival

Toename Lichtfestival

woensdag

31/01/2024

1518

88

419

2025

1359

49%

donderdag

1/02/2024

1796

102

500

2398

1517

58%

vrijdag

2/02/2024

1840

105

559

2504

1710

46%

zaterdag

3/02/2024

1584

119

559

2262

1637

38%

zondag

4/02/2024

1037

81

315

1433

1334

7%

 Totaal

 

7775

495

2352

10622

 

 

Tot slot vindt u in onderstaande tabel de ritten van de deelfietsen op de koopzondagen en feestdagen van december. Het totale aantal ritten ligt op deze dagen ligt hier significant lager dan het aantal ritten tijdens het Lichtfestival. Enkel 1 januari was vergelijkbaar qua drukte."
 

 Koopzondag

Dott

Bolt

Donkey Republic

Totaal

3/dec

805

56

429

1290

10/dec

1054

79

363

1496

17/dec

1157

119

400

1676

24/dec

680

45

119

844

25/dec

428

25

88

541

31/dec

1123

118

294

1535

1/jan

1796

102

500

2398

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.