Investeringssubsidies Gentse Jeugdbewegingen

Publicatiedatum

Tags

Gent
Jeugd

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

De vele jeugdbewegingen in onze stad zetten zich dagelijks in om de Gentse kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. Met het oog op een goede werking zijn hun lokalen van groot belang: een kwaliteitsvolle infrastructuur ondersteunt de activiteiten en nodigt ook uit om zich aan te sluiten bij een jeugdbeweging. Om deze infrastructuur in stand te houden zijn investeringen nodig inzake onderhoud, maar ook voor nieuwbouw, uitbreiding of totaalrenovatie.

Jeugdbewegingen kunnen hiervoor rekenen op hulp en ondersteuning vanuit de Stad. Op basis van het subsidiereglement voor investeringssubsidies aan jeugdwerkinitiatieven kunnen zij tot 230.000 euro subsidies aanvragen voor de renovatie, aankoop of nieuwbouw van jeugdinfrastructuur. Op de website van de Stad wordt meegedeeld dat de voorziene kredieten reeds opgebruikt zijn tot eind 2025. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 26 mei 2023 deelde de schepen een overzicht van de gedane en geplande investeringen deze legislatuur.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegde schepen:

  1. Graag een actualisatie van de in mei 2023 verstrekte gegevens van gedane en geplande investeringen per organisatie, lokaal, indienjaar en toegewezen en uitgegeven bedragen.
  2. Aan hoeveel subsidieaanvragen kon tot op heden geen gevolg gegeven worden gezien de uitputting van de voorziene middelen? Hoeveel budget is nodig om subsidies voor deze aanvragen te kunnen voorzien?
  3. Is er een mogelijkheid dat er voor de periode 2024-2025 budgetten opnieuw vrijkomen, bijvoorbeeld door gewijzigde planning? Zo ja, op welke basis worden die middelen dan toegewezen aan openstaande aanvragen?

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"De investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur zijn een goed en populair middel om lokalen van jeugdwerkinitiatieven in Gent te renoveren en aan te passen aan de huidige wetgevende kaders qua klimaatrobustheid en veiligheid. Ook sinds mei 2023, het vorige moment dat u hierover een vraag stelde, zijn er enkele dossiers geland. Zo kregen Scouts & Gidsen Brigands De Kleine Prins, Scouts & Gidsen St Lucia, Scouts & Gidsen Sint Gerolf, Chiro Tiejamo en Kring Drongen een subsidie in 2023 en Scouts & Gidsen Bernadette en Al Istiqama in 2024. De details kan je terugvinden in bijlage.

Het communiceren van het virtueel uitputten van de pot investeringssubsidies zorgde voor heel wat signalen vanuit verschillende organisaties. Deze worden verder verzameld door de jeugddienst en geanalyseerd. Dit zijn echter nog geen effectief afgeronde of concrete dossiers. Er zit wel één concreet dossier in de pijplijn, dat ingediend werd voor het uitputten van de virtuele pot en de besluitvorming nog moet passeren. Daarnaast is de prognose wel dat er voor 2024 en 2025 concrete dossiers zijn waarvoor middelen nodig zullen zijn.

Op de vraag of er opnieuw budget vrij zal komen, is er nog geen sluitend antwoord. Het college werkt hiervoor aan een oplossing om de echt dringende dossiers toch de nodige steun te kunnen bieden."

Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.