Met amai! wordt verder ingezet op de ontwikkeling van AI-toepassingen!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde bij bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns naar de ontwikkeling van AI-toepassingen via amai!.

Via amai! wil de Vlaamse overheid burgers informeren over artificiële intelligentie (AI) en ook verder betrekken bij het ontwikkelen van AI-toepassingen. Het project liep de eerste keer in 2021 en kende verlengingen in 2022 en 2023.

Het focust op de domeinen milieu en klimaat, mobiliteit, gezondheid en werk. Uit de bijna duizend inzendingen in 2023 koos een expertenjury de beste projecten. Deze negen AI-oplossingen werden in het najaar van 2023 voorgelegd aan het brede publiek. Begin januari werden de vijf winnaars bekendgemaakt. Zij ontvangen elk 125.000 euro om hun idee in de praktijk te brengen.

“Met de amai!-projecten werd minstens één op de tien Vlamingen bereikt. Dit succes is toch wel mede te danken aan een goede samenwerking met VRT en Nieuwsblad,” antwoordde minister Brouns aan De Roo.

In 2023 namen achtduizend Vlamingen deel aan de publieksstemming, in 2022 waren er dat nog 2500.

Projectvoorstellen die niet zijn goedgekeurd, worden doorverwezen naar de alternatieve financieringskanalen, zoals bekend ook bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Hierdoor kunnen die projecten mogelijk elders ondersteuning en middelen vinden.

Daarnaast worden ze meegenomen naar de komende editie van amai!. Op die manier waarborgt het amai!-project niet alleen de ondersteuning van de geselecteerde initiatieven, maar biedt het ook een perspectief voor diegenen wiens ideeën nog niet zijn uitgekozen.

Er staat een nieuwe projectoproep amai! gepland in 2024. Dit jaar worden daar een aantal nieuwe accenten gelegd: focus op de kwetsbare doelgroepen, een roadshow op niet-technologische omgevingen, een samenwerking opnieuw met VRT maar ook met Radio2, de aanwezigheid op de FTI-days (Flanders Technology & Innovation), dat inmiddels bekend is. Ook een toolkit en internationalisering is een heel belangrijk thema. Op al die zaken zal worden ingegaan in het nieuwe programma en de nieuwe projectoproep voor dit jaar.

Stijn De Roo: “Door het inzetten van laagdrempelige projecten rond artificiële intelligentie, kunnen we een breder publiek bereiken met technologie. Ik ben tevreden dat er een nieuwe oproep voor ‘amai!-projecten’ komt.”

De volledige tussenkomst van Stijn kan je raadplegen via deze link.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.