Mobiliteitsonderzoek De Grote Trek - Route naar school

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Met het mobiliteitsonderzoek De Grote Trek willen het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst het verplaatsingsgedrag van kinderen en jongeren in kaart brengen. De verzamelde gegevens worden meegenomen in het beslissingsproces in mobiliteitsdossiers of bij de inrichting van het openbaar domein.

In zijn antwoord op de schriftelijke vraag van fractievoorzitter De Roo op 18 december 2023 gaf de schepen mee dat de conclusies over de routes en meldingen in een rapport zijn neergeschreven, en dat de gegevens vanuit het onderzoek intern binnen het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst beschikbaar zijn. Voor de wijken Mariakerke en Stationsbuurt Noord & Zuid zijn de eerste data uit het onderzoek tot een netwerk verwerkt.

Uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat slechts 37% van de Gentenaars het veilig vinden dat kinderen zich alleen naar school verplaatsen. Dit cijfer onderstreept dus nogmaals het belang van veilige schoolroutes.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover op de gemeenteraadscommissie Mobiliteit volgende vragen aan de bevoegde schepen:

  1. Hoe worden de resultaten en conclusies van het onderzoek teruggekoppeld naar de invullers van de enquête?
  2. Kunnen de netwerken voor Mariakerke en Stationsbuurt Noord & Zuid als basis dienen voor een dialoog met de buurt en betrokken scholen om de schoolroutes van de kinderen te optimaliseren en veiliger te maken? Hoe wordt met de kennis van de netwerken omgegaan buiten de interne werking van het Mobiliteitsbedrijf en de Jeugddienst?
  3. Welke wijken staan er voor 2024 op de planning? Wat zijn de prioriteiten?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Het is goed dat we het in deze commissie hebben over kinderen en jongeren, en hun verkeersveiligheid. We hebben deze legislatuur sterk ingezet op mobiliteit van kinderen en jongeren. Het is essentieel om daarbij te beschikken over goeie data. Totnutoe werd verplaatsingsgedrag eigenlijk enkel onderzocht bij volwassenen, en werden kinderen vooral als een soort “bagage” in beeld gebracht: mensen die vervoerd moesten worden van a naar b.

Wij willen inzetten op wijken waar kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen, dus bevragen we ouders, maar vooral ook kinderen en jongeren zelf. Dit geeft een schat aan informatie over routes en opportuniteiten op wijkniveau.

Elke bezochte school zal de uitnodiging krijgen voor een toelichting van de resultaten door de cel kindermobiliteit. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek wordt  teruggekoppeld naar de school door de medewerkers van het mobiliteitsbedrijf met hen besproken. De school kan dan zelf beslissen of en op welke manier zij hier verder met de kinderen aan de slag wil gaan. Dit gebeurt school per school en vergt heel wat voorbereiding, dus niet alle scholen komen tegelijkertijd aan de beurt.
We leggen in  2024 de focus op het verzamelen en het analyseren van de data, om daarop te bekijken welke acties hieruit moeten volgen. De verzamelde gegevens worden ondertussen ook al in lopende en nieuwe dossiers actief gebruikt. Er worden verschillende lunchlezingen voor stadspersoneel gegeven, en de data zullen ook beschikbaar zijn op verschillende platformen die toegankelijk zijn voor alle stadsmedewerkers. Op die manier worden de aandachtspunten, zoals plaatsen waar veel kinderen oversteken of plaatsen waar kinderen aangeven zich onvoldoende veilig te voelen in het verkeer duidelijk voor elke stadsmedewerker die hier aan dossiers werkt. Zo kunnen we bijvoorbeeld gericht zebrapaden aanleggen, concreet adviseren aan andere wegbeheerders, en weten we bij een heraanleg meteen waar we voor kinderen in het ontwerp op moeten letten.

Wat verdere planning betreft: vandaag is het mobiliteitsbedrijf langsgegaan bij Sint-Paulus in de De Deynestraat. Volgende scholen zijn Benedictuspoort, Blaisantnest en Het Prisma, en zo worden er het volgende jaar in elke wijk scholen het komende jaar nog scholen bevraagd."

Stijn De Roo: "Het onderzoek naar veilige schoolroutes heeft een schat aan informatie opgeleverd. Ik dring aan bij de schepen om de resultaten breder in de kijker te zetten en terug te koppelen naar de scholen, ouders, kinderen en de buurt. Zo kunnen we allemaal samen verder bouwen aan veiligere routes naar school."

Je kan de volledige tussenkomst van Stijn (her)bekijken via deze link.

Copyright afbeelding: Stad Gent

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.