Publiek sanitair in de deelgemeentes: stand van zaken

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Gent is een aangename stad om te wonen, werken en ontspannen. Wie de deur uitgaat, moet in alle comfort een sanitaire stop kunnen doen. Daarom maakt het voorzien van voldoende kwalitatief en toegankelijk publiek sanitair deel uit van de publieke dienstverlening. Gent telt op heden 185 publieke toiletten verspreid over het hele grondgebied.

De stadsdiensten zetten in op het raadpleegbaar maken van deze locaties op Google Maps. In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag van 2 oktober 2023 schreef de
schepen dat dit een tijdrovend proces is door de complexe administratieve eisen van Google (2023_SV_00439). Bij het gebruik van de zoekterm "openbaar sanitair" geeft
Google Maps momenteel 18 resultaten weer in het centrum van Gent. Het sanitair op het Emile Braunplein heeft zelfs 35 reviews. De vele verschillende aanduidingen op de kaart (openbare toiletten, publiek sanitair, public toilet, …) doen vermoeden dat dit community-bijdragen zijn.

In datzelfde antwoord gaf de schepen ook aan dat de evaluatie van het bijplaatsen van extra toiletcontainers gedurende de zomer nog lopende was bij de dienst Aankoop en Logistiek.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen in opvolging van zijn eerdere vragen:

  1. Is de evaluatie van de dienst Aankoop en Logistiek met betrekking tot de geplaatste toiletcontainers intussen afgerond? Zo ja, wat was het resultaat? Zo nee, wat is de timing?
  2. Hoe gaan de diensten om met de momenteel raadpleegbare locaties van publiek sanitair op Google Maps? Is het vanuit de Stad mogelijk de inhoud hiervan te sturen?
  3. Welke vooruitgang werd sinds oktober gemaakt in het op een uniforme manier raadpleegbaar maken van alle 185 locaties van het publiek sanitair via Google Maps? Welke stappen moeten nog gezet worden? Wat is de timing?

Schepen El-Bazioui antwoordde:

"Hieronder het antwoord op uw vragen in verband met het publiek sanitair in onze stad.

  1. De evaluatie van de locaties en de bezoekerstellingen voor vorig jaar is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Citadelpark, Houtdok, Rabotpark en Keizerspark het hoogste aantal bezoekers hebben. Op basis van de evaluatie en van het beleidskader werken we aan een voorstel voor nieuwe locaties in 2024. Dit is in opmaak in samenspraak met Jeugdwerk. Deze vier worden uiteraard meegenomen in het voorstel. Het vastleggen van de definitieve locaties voor zomer 2024 zal een beleidskeuze zijn binnen de beschikbare budgetten. We mikken op de maanden april/mei om het zomerplan uit te rollen.
  2. De aanpak rond het bekendmaken van publiek sanitair en het gebruik van Google Maps is niet gewijzigd. De samenwerking tussen de dienst Communica􀆟e en de betrokken publieksdiensten loopt: de Dienst Toerisme beschikt over een QR-code met een link naar de plaskaart. Deze code komt ook op het papieren stadsplan. Bij een volgende update van de infopaaltjes van Dienst Toerisme zal Publiek Sanitair meegenomen worden in de meldingen aan het publiek. GentInfo is op de hoogte van de plaskaart en informeert actief. De plaskaart wordt continu via de bestaande communicatiekanalen bekend gemaakt met focus op plaatsen waar bezoekers effectief komen. Het gebruik van Google Maps is nog niet wijder verspreid wegens technische problemen (zie vraag 3).
  3. We hebben bijna alle plaspunten opgeladen in Google Maps. Ze zijn echter nog niet allemaal zichtbaar door technische problemen: Google vraagt b.v. constant om ieder plaspunt te verifiëren aan de hand van een video ter plaatse. In samenspraak met Dienst Communicatie hebben we daarom gefocust op ons eigen inpandig publiek sanitair (een 20-tal).
  4. Het Webteam van Dienst Communicatie is de technische problemen aan het oplossen, maar is daarmee nog niet rond geraakt."

 

Nieuws

Kies zekerheid, kies cd&v.

Wat is de échte inzet op 9 juni? Het antwoord is simpel: zekerheid. Mensen de zekerheid geven waar ze recht op hebben. Zeker van meer netto, meer tijd en meer veiligheid.

Praktische informatie om geldig te stemmen op 9 juni 2024

Op 9 juni 2024 gaan we naar de stembus. Om goed voorbereid te zijn, geef ik je enkele praktische tips en belangrijke informatie om je stemproces soepel en efficiënt te laten verlopen. Lees verder om te ontdekken hoe je jouw stem geldig kunt uitbrengen, welke kleuren de stembrieven hebben en wat een opvolgers nu precies is.