Verlichting fietspad Biesrek - Melkgracht langs Watersportbaan

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Er komt bijkomende openbare verlichting langsheen het fietspad Biesrek - Melkgracht langs Watersportbaan, waar enkele jaren geleden een fietsbrug werd geopend. Dat blijkt uit informatie die fractievoorzitter Stijn De Roo opvroeg bij de bevoegd schepen.

Op het Biesrek en de Melkgracht komen veel actieve weggebruikers samen. Fietsers, voetgangers en lopers maken er gebruik van de voorziene infrastructuur. Eenmaal zij zich voorbij de Europalaan of de Yachtdreef begeven is er geen openbare verlichting meer voorzien. Bij slecht weer of na zonsondergang is de zichtbaarheid beperkt. Weggebruikers melden mij dat zij zich onveilig voelen.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde volgende vragen:

  1. Werd er bij de bouw van de fietsbrug Melkgracht - Biesrek in 2016 overwogen openbare verlichting te plaatsen op beide stukken weg? Welke afwegingen
    werden gemaakt? Graag meer uitleg.
  2. Is de schepen van mening dat de veiligheid van actieve weggebruikers op het Biesrek en de Melkgracht voldoende gewaarborgd is tijdens donkere periodes? Zo ja, waarom? Zo nee, welke maatregelen kunnen worden genomen?

Schepen Watteeuw antwoordde:

"Wat het verleden betreft, is het inderdaad zo dat in 2016 extra verlichting niet noodzakelijk werd geacht. Redenen hiervoor waren de voldoende breedte van het fietspad en het strooilicht van de openbare verlichting aan de overzijde van de Watersportbaan, waardoor het fietspad nooit volledig donker was. Tegenliggers (voetgangers of fietsers) waren er voldoende zichtbaar. Bovendien was de verkeersintensiteit hier in 2016 nog gering. Daarnaast kon de zachte weggebruiker ervoor kiezen om een verlichte alternatieve route te volgen via de Europalaan en dit zonder een aanzienlijke omweg te moeten afleggen.

Met de nieuwe Annie vande Wielebrug over de Watersportbaan, de nieuwe sportinfrastructuur langs de Yachtdreef, het nieuwe buurthuis in opbouw, … verwachten we op deze locatie de komende jaren een hogere verkeersintensiteit. Bovendien is ook het fietsverkeer in de afgelopen jaren veranderd. Zo is de snelheid van de modale fietser – vaak met een elektrische fiets – eveneens toegenomen. De huidige context is dan ook niet meer te vergelijken met de situatie van 2016. Vanuit dit oogpunt bezocht de lichtcel op 7 november 2023 deze locatie samen met Politie en de Dienst Preventie voor Veiligheid. Tijdens deze controle werd besloten dat deze locatie voor bijkomende openbare verlichting in aanmerking komt. Hiervoor werd er begin februari een opdracht aan Fluvius doorgegeven. De lichtcel verwacht eerstdaags een offerte van hen hiervoor."

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.