De Europese Net-Zero Industry Act biedt opportuniteiten voor Vlaanderen

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister en partijgenoot Jo Brouns over het voorlopig akkoord dat begin februari 2024 werd afgesloten tussen De Europese Raad en het Europees Parlement over een maatregelenkader ter versterking van het Europese ecosysteem voor de productie van nettonultechnologieproducten. In het Engels heet dat Net-Zero Industry Act (NZIA).

“Vlaanderen is steeds voorstander geweest van een energie- en klimaatbeleid dat ook opportuniteiten levert voor onze industrie en economie. De Net-Zero Industry Act is een belangrijke stap in die richting. Ik ben ervan overtuigd dat deze wetgeving zal bijdragen aan een aantrekkelijker ondernemingsklimaat in Vlaanderen en de EU voor de verdere uitbouw van een competitieve industrie richting nettonulemissies,” antwoordde minister Brouns aan De Roo.

De Net-Zero Industry Act is ook een antwoord op de meer strategische autonomie van Europa ten aanzien van de rest van de wereld, en de ambitie van NZIA dat 40 procent van de productie van technologie voor hernieuwbare energie in Europa moet plaatsvinden.

De Belgische positie is een iets moeilijker gegeven. Als voorzitter van de Europese Raad stelt België zich neutraal op. We moeten op Belgisch niveau altijd tot een eensgezind standpunt komen.

Vlaanderen heeft een groot aantal belangrijke spelers die actief zijn in de waardeketens van de nettonultechnologieën. Door te voorzien in een gestroomlijnd vergunningenbeleid en door maatregelen te treffen die ook de vraag naar nettonultechnologie moeten stimuleren, wordt er meer zekerheid gecreëerd voor bedrijven die wensen te investeren in productiecapaciteit binnen onze regio.

Daarnaast voorziet de verordening dat energie-intensieve industrieën die aanleveren aan de nettonulindustrie en die een decarboniseringsproject doorvoeren, ook in aanmerking komen voor de kortere vergunningstermijnen. Dit zal een acceleratie teweegbrengen van de decarbonisering van deze industrieën, wat zal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.

Er zal ook een stimulerend effect zijn voor de innovatie-actoren binnen dat domein. Door het perspectief te bieden dat productiecapaciteit gemakkelijker uitgebouwd kan worden door kortere vergunningstermijnen, en dat de vraag gestimuleerd zal worden, zal het ook interessanter zijn om te investeren in innovatie en onderzoek.

NZIA heeft aangetoond dat regelluwe zones belangrijk zijn om innovatie in het gebied van nettonultechnologieën te bevorderen door toe te staan dat innovaties getest kunnen worden in een gecontroleerde ‘real world’-omgeving. Dat kan ook voor Vlaanderen een interessant instrument zijn voor heel wat innovatie-actoren.

Stijn De Roo: “Het is van groot belang dat we onze industrieën kunnen ondersteunen in de transitie die zij zullen moeten doormaken. De toekomstige technologieën zullen schoon zijn of zullen niet zijn.

Dit moet gebeuren binnen een Europees kader. Vlaanderen moet effectief tonen dat hier een nieuwe, groene, concurrentiële industrie wordt uitgebouwd.”

Hie vindt u het volledige verslag van mijn vraag.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.