Drongen – veiligheid fietsers na vernieuwing Kloosterstraatbrug

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In de Kloosterstraat in Drongen bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een nieuwe brug over de E40. De Kloosterstraatbrug wordt voorzien van een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad. De brug wordt doorgetrokken tot aan het kruispunt met de Halewijnstationstraat en Baarleveldestraat. De huidige rotonde wordt heraangelegd zodat fietsers richting Halewijnkouter en Landegem kunnen doorrijden zonder gemotoriseerd verkeer te kruisen.

Voor fietsers komende van de Wijkbosstraat en het deel van de Baarleveldestraat ten oosten van de huidige rotonde was initieel geen specifieke aansluiting gepland op het nieuw aangelegde fietspad. Nadat enkele buurtbewoners hun bezorgdheden hebben geuit, zou nu in de bocht in verlaagde boordstenen voorzien worden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) informeerde zowel bij bevoegd minister Lydia Peeters (Open Vld) als bij bevoegd schepen Filip Watteeuw (Groen) naar de ingrepen om de veiligheid van de fietsers te verhogen.

Op de vraag van De Roo hoe de doorstroom van fietsers komende vanuit de richting van de Wijkbosstraat initieel was voorzien , antwoordde minister Peeters: “Bij de bouw van de nieuwe brug in de Kloosterstraat werd er door de stad Gent (beheerder van de lokale weg) voor gekozen om een veilige fietsverbinding aan te leggen over de E40. Hiertoe dienden ook aanpassingen aan de rotonde gemaakt worden, het dubbelrichtingsfietspad werd hierbij gescheiden van de ontsluitingsweg Baarleveldestraat/Kloosterstraat/Industriepark Booiebos naar het industriepark. Aanpassingen aan de aansluitende wegen, Halewijnstationstraat en Baarleveldestraat (oost en west) waren niet voorzien. Het bestaande fietspad van de Halewijnstationstraat is direct aangesloten op het dubbelrichtingsfietspad op de voormalige rotonde, aansluiting vanaf de westelijke en oostelijke Baarleveldestraat, die geen fietspad hebben, werd ook voorzien. Wijkbosstraat kan via Baarleveldestraat (oost) of Halewijnstationstraat ontsluiten naar de rotonde. Ook de ontsluiting van de opritten van de aanliggende bewoning werd voorzien.”

Volgens schepen Watteeuw werd in de voorontwerplannen de private inrit op de Baarleveldestraat, zijde Landegem, geënt, waardoor de fietsverbinding optimaler kon worden uitgewerkt. 

Er worden lage boordstenen geplaatst om de bereikbaarheid van het dubbelrichtingsfietspad te garanderen en ook om in geval van calamiteiten ontsluiting voor de hulpdiensten mogelijk te maken vanuit de Halewijnstationstraat, bevestigden zowel minister Peeters als schepen Watteeuw. De schepen stelde ook dat de locatie voor de boordsteenverlaging werd bepaald op basis van de draaicirkels van de brandweervoertuigen en de optimale zichtbaarheid voor de fietsers die in de Baarleveldestraat richting Wijkbosstraat willen invoegen en tegelijkertijd zodat het verkeer dat zich op de rijbaan bevindt, de invoegende fietsers zo optimaal mogelijk kan zien.

De veiligheid van de fietsers in het vernieuwde ontwerp wordt, aldus de minister, gewaarborgd doordat de bocht in de Baarleveldestraat/Kloosterstraat verbreed is naar het zuiden toe om het vrachtverkeer ruimte te geven voor zijn draaicirkel. Tussen het dubbelrichtingsfietspad en de weg is een veiligheidsstrook voorzien en er worden paaltjes geplaatst (deels verwijderbaar voor de hulpdiensten). Het gemengd verkeer op de Baarleveldestraat, zowel oost als west, blijft voorlopig behouden. De Baarleveldestraat blijft wel de ontsluiting voor het industriepark Booiebos, met de afsluiting van de Kloosterstraat ten zuiden van de E40 wordt dit de enige ontsluitingsweg voor het industriepark. De bewoners van de Wijkbosstraat worden sterk aangeraden om zich via het fietspad van de Halewijnstationstraat naar de voormalige rotonde te begeven, in plaats van via de Baarleveldestraat, aangezien deze bestemd blijft voor gemengd verkeer, met veel vrachtverkeer met bestemming industriepark.

De schepen stelt dat er onvoldoende ruimte is voor aparte fietspaden in de richting van de N466. Hij vindt fietspaden wel wenselijk omwille van het vele vrachtverkeer, maar op korte termijn is dit niet haalbaar. Het aspect fietsveiligheid zal grondig bestudeerd worden in het lopende plan-project GRUP Complex Drongen en Omgeving.

 Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.