Een definitieve oplossing voor het E17-brokkelviaduct in Gentbrugge is nodig!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordiger Stijn De Roo (cd&v) ondervroeg bevoegd minister Lydia Peeters over het E17-viaduct in Gentbrugge en de stand van zaken van de brokstukken die van het “brokkelviaduct” naar beneden kwamen.

Het viaduct onderging een grondige renovatie in 2020 en in 2021. In de zomer van 2023 vonden ook nog werkzaamheden plaats waarbij brugvoegen op de rijstroken richting Kortrijk werden vervangen. 

“De werken betroffen een sanering van het viaduct waarbij de waterdichting van het viaduct en de belangrijkste betonschade hersteld werden. Er werd een beschermingssysteem geïnstalleerd voor de dragende onderdelen van de pijlers van het viaduct. Sinds de renovatie is er weinig tot geen lekwater meer komende van de bovenbouw en is het beschermingssysteem operationeel. Dit systeem wordt gemonitord. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft sinds de werken geen meldingen of klachten meer ontvangen over vallende brokstukken,” antwoordde de minister aan De Roo.

De balken, pijlers en landhoofden zijn ernstig aangetast door het lekwater met dooizouten. Dooizouten zijn doorheen het beton geïnfiltreerd en zorgen ervoor dat de wapening in de onderdelen gaat roesten. Door deze roestvorming wordt het omhullende beton losgeduwd, met brokstukken tot gevolg. Het viaduct is waterdicht gemaakt, maar de oude dooizouten zitten nog in het beton, waardoor de roestvorming kan doorgaan op enkele plaatsen. Op de kritieke delen is daarom een bijkomende bescherming geïnstalleerd die dit proces van roestvorming stillegt. Dit is echter enkel ter hoogte van de kapitelen, de dragende uitkraging van de pijlers, voorzien. In de andere zones, zoals de kolommen van de pijlers, de landhoofden, kan nog roestvorming optreden. Door de hoge verkeersintensiteit en het hoge aandeel aan zwaar vrachtverkeer is de slijtage aan de wegenis en voegen op het viaduct veel intensiever dan op andere locaties.

De toekomst van de E17 ter hoogte van Gent wordt onderzocht. Het viaduct wordt in stand gehouden tot een definitieve oplossing uitgevoerd kan worden voor de E17 die momenteel boven het zuidelijk deel van Gent loopt.

Het viaduct wordt dagelijks opgevolgd door de wegentoezichters van het AWV en om de drie jaar uitgebreid geïnspecteerd door de bruginspecteurs. De vastgestelde schade wordt door de onderhoudsaannemer hersteld.

“De onderliggende wegenis is open voor alle weggebruikers en de park&ride onder het viaduct is weer in dienst genomen,” besloot de minister haar antwoord.

Stijn De Roo: “Een definitieve oplossing voor het E17-brokkenviaduct in Gentbrugge is nodig. De procedure van het ‘ Complex Project’ moet ervoor zorgen dat dit niet op de lange baan wordt geschoven.

Het is belangrijk dat - zolang er geen definitieve oplossing is - het viaduct dagelijks wordt opgevolgd door de wegentoezichters van het Agentschap Wegen en Verkeer en dat bruginspecteurs  hun inspecties uitvoeren. Zo voorkomen we dat er slachtoffers vallen of schade ontstaat.”

Copyright afbeelding: Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuws

Uitrol Gentse digitale watermeter in stroomversnelling

Meer dan 15.000 Gentse gezinnen krijgen tegen eind volgend jaar een digitale watermeter. Dat blijkt uit cijfers die Stijn De Roo (CD&V) opvroeg bij de watermaatschappij Farys.