Gent – heraanleg N9 ten vroegste in 2027 van start!

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

Vlaams volksvertegenwoordige Stijn De Roo (cd&v) informeerde – in opvolging van zijn eersdere schriftelijke vragen – naar de stand van zaken van de oplossingen op korte termijn voor de gevaarlijke fietsbrug Westerringspoor, het ‘blauw brugje’, gezien de heraanleg van de N9 op de gevaarlijke baan wordt geschoven.

“De heraanleg van de N9 zal ten vroegste in 2027 starten. Hiervoor zijn een aantal redenen: het gebruik van de N9 als omleidingsweg/alternatief voor een aantal grote wegeniswerken in de buurt (herbouwen Meulestedebrug, heraanleg Wiedauwkaai …), het project voor de ombouw van de R4WO waarbij ter hoogte van de afrit R4 een fietstunnel zal worden gebouwd waarop het fietspad uit het project N9 moet aansluiten, en werken van De Watergroep aan het spaarbekken in Kluizen waardoor kritieke leidingen (o.a. langs de N9) in dienst moeten blijven waardoor deze dus niet kan verplaatst worden in het kader van de rioleringswerken op de N9. Zes van de 19 onteigeningen zijn ondertussen gerealiseerd,” liet minister Peeters aan De Roo weten.

Wat de de maatregelen op korte termijn betreft, antwoordde de minister dat de groenverlenging voor de fietsers tot 25s dynamisch werkt en in dienst gesteld op 17 juni 2010. Een automatische detectie van fietsers blijkt op heden nog niet 100% betrouwbaar, waardoor er bij proeflocaties altijd ook een drukknop wordt geplaatst. In de komende werken aan de oversteek kan dit overwogen worden. De plannen voor de verkeerslichtenregeling zijn nog niet afgewerkt.

Stijn De Roo: “De heraanleg van de N9 tussen Palinghuizen en Brugsevaart wordt reeds jaren beloofd… Het ziet ernaar uit dat de wachttijd nog enkele jaren zal verlengen.

Ik hoop dat de verkeerslichtenregeling alsnog kan aangepast worden naar automatische detectie, vooral tijdens de ochtend- en avondspits, zodat het voor de fietsers een pak veiliger wordt.

Wellicht kan toezicht door de politie op de handhaving van de wegcode wat het vrijlaten van het kruispunt door automobilisten betreft, ook een steentje bijdragen aan de veiligheid voor fietsers.”

Nieuws

Buurtinvulling polyvalente zaal De Wal - Wondelgem

Op 1 januari 2017 nam de vzw Kompas de exploitatie van de stedelijke instelling De Wal over. Om de continuïteit van de werking van het dagcentrum te garanderen werd een erfpachtovereenkomst opgemaakt die werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016.

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Smakelijke brunch bij cd&v Wortegem-Petegem !

Arrest Raad voor Vergunningsbetwistingen - site Libertyt - Wondelgem

Op 13 oktober 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning geweigerd voor het sociale woningbouwproject op de site van WZC De Libertyt. In haar arrest van 11 januari 2024 heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen het beroep van sogent en Stad Gent tegen deze weigering verworpen.