Plannen met de shuttledienst voor Mariakerke

Publicatiedatum

Auteur

Stijn De Roo

Deel dit artikel

In het nieuwe vervoersplan van De Lijn wordt de lus Mariakerke Post - Driesdreef, op de route van de voormalige lijn 9, niet meer bediend door het reguliere openbaar vervoer.

Het wegvallen van die lus komt al enkele jaren ter sprake. Al in 2020 onderzocht een studiebureau de mogelijkheden van een vervangende shuttle. In het actieplan vervoersarmoede 2021 - 2025 is de inzet van een shuttle expliciet opgenomen, inclusief indicatieve route. Er werden ook budgetten voorzien voor de realisatie ervan.

Eind vorig jaar polste fractievoorzitter Stijn De Roo via een schriftelijke vraag naar de stand van zaken. Daarin kregen de bewoners van Mariakerke het deksel op de neus: de shuttledienst komt er niet. Het beschikbare budget werd verkleind en de offertes voor de shuttle in Mariakerke en voor lijn 16 vielen hoger uit dan verwacht. Er werd gekozen om enkel lijn 16 te behouden. Over deze keuze werd niet gecommuniceerd.

In Mariakerke loopt intussen een petitie om het gebied opnieuw te voorzien van regulier openbaar vervoer. Bij buurtbewoners heerst veel onbegrip en onvrede.

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen aan de bevoegd schepen:

  1. Kan de schepen meer uitleg geven over de afweging die werd gemaakt tussen lijn 16 en de shuttledienst in Mariakerke? Welke factoren speelden mee? Wat waren de verwachte opstapcijfers voor de shuttledienst? Werd er rekening gehouden met de groei van het woonbestand in de buurt, met onder meer 25 nieuwe sociale woningen in de Planetenwijk als één van vele projecten?
  2. Werden er alternatieven onderzocht om de verwachte kost te verlagen, bijvoorbeeld door een lagere frequentie? Graag meer uitleg.
  3. Waarom werden de inwoners van Mariakerke niet geïnformeerd over de keuze die gemaakt moest worden en het uiteindelijke resultaat?

Schepen Watteeuw:

"Bedankt voor uw vraag. Uw vraag maakt het mogelijk om de aanleiding van dit probleem nog eens naar voor te brengen. Eigenlijk zou die vraag nooit moeten gesteld worden aan een stadsbestuur. De Lijn zou altijd voldoende middelen moeten hebben om uitstekend openbaar vervoer te organiseren. De stad zou dan niet zelf met beperkte middelen bepaalde lijnen moeten financieren. In uw vraag zegt u welke afweging heeft de stad gemaakt, wel, eigenlijk is dit onze taak niet. Als men vanuit de Vlaamse regering De Lijn deftig zou behandelen naar onderhoudsbudget en exploitatiebudget dan hadden we nooit tot deze situatie moeten komen. Dat er geen busverbinding meer is rond Zuiderlicht in Mariakerke dat heeft alles te make net de besparingen sinds 2017. De besparingen op De Lijn sinds 2017 hebben deze impact. We hebben gezegd dat we de problemen in Mariakerke en Sint Amandsberg ging proberen oplossen, maar eigenlijk is dat onze taak niet.

Er waren meerdere afwegingen waardoor het potentieel voor Lijn 16 veel gunstiger was dan de shuttle in Mariakerke:

  1. Potentieel aantal te bedienen reizigers. Het aantal opstappers aan de niet-langer bediende haltes in Mariakerke was gemiddeld 65 per dag (jan-juni 2023). Voor de haltes die potentieel bediend worden door lijn 16, zijn dat er bijna zes keer meer, gemiddeld 357 opstappers per dag (jan-juni 2023).
  2. Het traject van Lijn 16 loopt door hoofdzakelijk verstedelijkt gebied met densere bebouwing. Lijn 16 bedient het lokaal dienstencentrum De Horizon, Scheldeoord en een deel van Sint-Amandsberg met openbaar vervoer. Zowel in Mariakerke als op het traject van lijn 16 bevinden zich sociale woningen.
  3. In beide omgevingen bevindt zich een voorziening met minder mobiele ouderen: woonzorgcentrum Zuiderlicht & LDC De Horizon/WZC Eau De Gand.

De shuttle in Mariakerke kon een beperkte lus bedienen tussen Zuiderlicht en Mariakerke Post. Dan is er nog steeds navervoer nodig. Het potentieel van reizigers hiervoor is veel lager dan lijn 16. Lijn 16 kon uitgebouwd worden als een volwaardige lijn tussen Gent Zuid en Sint-Baafskouter.

Maar waarom was die afweging nodig?
We waren genoodzaakt om verschillende alternatieven te onderzoeken. We hadden eerst indicatie gekregen hoeveel alles zou kosten. De Lijn heeft begin 2023 nieuwe offertes opgevraagd. Deze bleken veel duurder dan vooraf ingeschat waardoor we keuzes moesten maken. De kost voor één shuttle  bedraagt minimaal 26.000 euro voor een bediening die beperkt is tussen 8uur en 16 uur, zonder bediening op zondag.

Wat betreft lijn 16: Stad Gent draagt hiervoor 520.000 euro bij aan de realisatie van een vaste buslijn tussen Gent-Zuid en de Johannes Hartmanlaan. De resterende 580.000 euro wordt bijgepast vanuit het restbudget Vervoer Op Maat van Vervoerregio Gent.  Dus wij hadden nog ongeveer 530000 euro. Op het moment dat wij die nieuwe offertes krijgen van De Lijn, waarbij we in eerste instantie van hen duidelijke signalen hadden gekregen dat we daarmee zowel Lijn 16 als de shuttle in Mariakerke konden realiseren. Nu kregen we opeens het signaal van, het enige wat je nog kan doen is een lijn 16 met een minder dan voorziene frequentie.

Het budget spreiden over zowel een shuttle als een busverbinding was niet mogelijk. Uiteindelijk zijn we ook voor Lijn 16 akkoord gegaan met een lagere frequentie en amplitude. Er is nu een bediening om de 30 min tot 20 uur ’s avonds, met een 20-minutenbediening tijdens de spits. Dat is zeer vervelend voor Mariakerke. Dat is één van de gaten die vallen met het nieuwe OV-netwerk van De Lijn. Het is niet het enige gat dat valt in Gent, erzijn er nog ter sprake gekomen. Ik ben dat zeer vervelend, maar u moet begrijpen, de stad staat niet in voor openbaar vervoer, en wij hebben gewoon het geld niet. Wij zijn de stad waar al het meeste geld naar het openbaar vervoer gaat.

De mensen hebben mij de petitie afgegeven, en ik ga die afgeven bij de lijn het kabinet van minister Peeters om te tonene hoe concreet het is dat de mensen zonder openbaar vervoer vallen.

De halte Mariakerke Rodonkstraat werd omgevormd tot een Flex-halte en in de onmiddellijke omgeving van het Zuiderlicht komt ook een nieuwe Flex halte. Via deze haltes zal van flexvervoer gebruik kunnen worden gemaakt, mits vooraf telefonisch een rit wordt gereserveerd. Maar we weten allemaal dat dat verre van ideaal is. Ze hebben drie busjes, dat zal niet voldoende zijn voor gans Gent.

De Lijn is verantwoordelijk voor de organisatie van het openbaar vervoer. Ook de communicatie voor de invoering van het nieuwe net is in handen van De Lijn. De stad heeft hier zelf niet actief over gecommuniceerd. Ook de vorige keer niet.  Het is wel in de pers gekomen. Burgers die hierover vragen stelden hebben we wel de correcte informatie meegekregen.

Ik kan u meedelen dat we veel signalen krijgen vanuit scholen en woonwijken van Mariakerke. Ik heb zelf ook al een overleg gehad met scholen. We gaan al die zaken meenemen. De Lijn voorzien een evaluatie van het nieuwe net en wij zullen zeker de mankementen en de gaten in de bediening meegeven. Ik hoop dat de Lijn dit nog kan bijsturen. De motie die we in de gemeenteraad van januari samen hebben goedgekeurd samen is ook al doorgestuurd, en wat hier voorligt en wat de mensen van Mariakerke me hebben bezorgd valt daar helemaal onder, daar vallen gaten en die moeten worden opgelost."

Stijn De Roo: "Als er afwegingen en keuzes worden gemaakt, dan moet dit transparant gebeuren en duidelijk worden gecommuniceerd naar de gemeenteraad en naar buurtbewoners. Ik dring aan op een oplossing op korte termijn voor de ontsluiting van het openbaar vervoer in Mariakerke en voor de agendering van deze problematiek op de vervoerregioraad."

De volledige tussenkomst kan je (her)bekijken via deze link.

Copyright afbeelding: Stad Gent

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.