Toename aan straatbomen in Gent

Publicatiedatum

Tags

Gent

Auteur

Jitske Debruyne

Deel dit artikel

Het aantal straatbomen in de stad Gent is in de afgelopen zes jaar toegenomen. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Stijn De Roo (CD&V) aan Schepen van Openbaar Groen Astrid De Bruycker (SP.A). “Dat is goed, maar kan nog beter”, zegt Stijn De Roo. “CD&V wil de straten in onze woonwijken verder vergroenen met de aanplanting van bijkomende straatbomen met geschikte boomsoorten die niet te groot worden en weinig opruimwerk vragen door bloesem-, vruchten- of bladval.”

Straatbomen maken een belangrijk deel uit van onze groeninfrastructuur. Ze hebben diverse voordelen, waaronder verkoeling, zuivering van lucht en verfraaiing van het uitzicht. Ze kunnen ook een typerend karakter aan een straat of buurt geven.

Onderstaande grafiek geeft de cijfers weer van 2011 (opmaak van de straatbomeninventaris) en 2017 (globale inventaris van het aantal straatbomen in Gent). De stijging van het aantal straatbomen is zowel procentueel als in absolute cijfers het sterkst in de deelgemeenten, waar tussen 2011 en 2017 zo’n 5,51 procent meer bomen (+1.209) zijn bijgekomen. In het centrum bedraagt dat percentage zo’n 1,62 procent. De aanplanting van nieuwe bomen wordt het vaakst gekoppeld aan de heraanleg van straten. In bijna alle nieuwe wegendossiers worden bomen voorzien.

Vragen van Gentenaars

Gent telt op vandaag ook heel wat straten waar geen bomen staan. “Het gaat bijvoorbeeld over verkavelingen uit de jaren ’80.”, zegt De Roo. “In die brede straten is op vandaag plaats om straatbomen aan te planten zonder moeilijke discussies over bijvoorbeeld het verliezen van parkeerplaatsen. De nood aan straatbomen is het hoogst in de gebieden die de afgelopen decennia verder verstedelijkt zijn. In die wijken of straten leeft bij bewoners de vraag naar het aanplanten van straatbomen.”

De schepen laat weten dat de Groendienst niet systematisch bijhoudt hoeveel aanvragen er van burgers zijn ingediend, maar schat het aantal op 10 à 15 aanvragen per jaar. De aanvragen worden indien mogelijk steeds positief beantwoord. In oudere verkavelingen is de aanwezigheid van een riolering meestal problematisch. Die verhindert een optimale wortelgroei en zorgt er voor dat wortels meestal oppervlakkig blijven groeien en doorsteken naar de private percelen en opritten, muurtjes of andere infrastructuur beschadigen. In een aantal gevallen groeien de wortels in de riolering en kunnen dan voor ernstige problemen zorgen. Bij heraanleg van de weg wordt momenteel de riolering meestal verplaatst naar het midden van de rijbaan zodat er geen reden is om geen bomen in de bermen aan te planten.

“Het is positief dat Gentenaar die met ideeën zitten voor de aanplanting van bomen in hun straat bij de Groendienst kunnen aankloppen. De Groendienst zal met haar expertise elke aanvraag beoordelen.”, concludeert De Roo.

Nieuws

Opvolging fietsersbrug over R4 en Ringvaart

Er wordt gewerkt aan de fietssnelweg F42 langsheen spoorlijn L58. Een nieuwe fietsersbrug moet daar het sluitstuk vormen van de verbinding tussen Gent en het Meetjesland, over de R4 en de Ringvaart heen. Deze fietsersbrug loopt echter vertraging op door een onderzoek van OVAM naar PFAS-vervuiling.

Studentenhuisvesting in Gent

Tijdens de zitting van 19 december 2023 keurde de gemeenteraad een nota goed met aanbevelingen voor studentenhuisvesting. Deze aanbevelingen werden gericht aan de Stad, aan de Vlaamse overheid, de hogeronderwijsinstellingen en de sector van ontwikkelaars. Voor de Stad ging het onder meer over aanbevelingen rond wijzigingen in het ABR en het uitbreiden van beheersovereenkomsten naar kleine- en midschalige projecten.

Herbeplanting in de Amand Casier de ter Bekenlaan

Op 5 maart 2024 werd bekendgemaakt dat de bomen in de Amand Casier de ter Bekenlaan worden gerooid en vervangen. Wortelschade en een slechte standplaats zorgden ervoor dat de bomen niet meer veilig zijn. De instabiliteit is een gevolg van de groeiplaats: de bomen zijn geplant op riolering.